För nästan 20 år sedan skrev Aftonbladet om Lisbeth som var sjuk av alla metaller hon fick i tänderna. Först var det amalgam, som ersattes med guld och som senare ersättes med titan. Hälsan försämrades ända tills alla metaller togs bort. 

Märkligt är att kunskaperna inte nått fram till läkare och tandläkare. Tandhälsoförbundet (Tf) har arbetat för att få bort både amalgam och andra metaller, men informationen går inte fram. 

Forskning visar att de som har flera olika metaller i kroppen kan få hälsobesvär. Sannolikt på grund av att galvaniska strömmar uppstår mellan metallerna.Trots det kontrollerar inte tandläkare eller läkare om patienterna tål metaller eller inte. De frågar inte ens efter befintliga allergier innan metallimplantat sätts in. 

Lisbeth är en av de drabbade som först hade amalgam och guld och sedan ersatte det med titan (insjuknade på 1970-talet). Hon var sjuk i 25 år innan hon förstod orsaken och tillfrisknade då metallerna togs bort. Få tandläkare förstod riskerna med att blanda metaller och än mindre att vissa personer kan vara extremt känsliga. 

Meta insjuknade för några år sedan, men först efter att den femte metallen, i form av en titankrona, kom in i munnen. Då rasade hela hennes värd samman, med hjärtrusningar, svårighet att äta, extrem trötthet, värk och mycket mer.

Trots att besvären kom i samband med tandläkarbesök hittade hon ingen tandläkare som ville ta bort titankronan. Så fort den var borta tillfrisknade hon.

Kunskaperna om risker med metaller har således inte ökat under de två årtionden som har gått mellan de två beskrivna fallen.

Allt inom tandvården kan i dag göras metallfritt. Helkeramiska material till kronor, broar och implantat finns. Fyllningsmaterial finns i form av olika sorts kompositer och så kallade ormocerer. Till och med löstagbara proteser kan göras helt utan metaller. 

Tandhälsoförbundet strävar efter att få en metallfri tandvård och Socialstyrelsen borde rekommendera tandläkare att vara helt metallfria. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu