Svårt sjuka får varken sjukskrivning eller vård. Sjuk av vacciner, Covid-19, amalgam, titanimplantat eller bara en vanlig influensa - det tycks inte spela någon roll. Samhällets skyddsnät duckar och många får kämpa hårt för bibehållet försörjningsstöd eller rätt till nödvändig sjuk- eller tandvård. Det är dags att ställa krav på myndigheternas tjänstemän och de folkvalda politikerna för att återupprätta människovärdet och de sjukas rättigheter. 

Mängder av exempel finns. De som blev sjuka av vacciner då svininfluensan härjade har lovats stöd, men får det inte. Personer med kronisk trötthet med värk och energilöshet blir främst betraktade som inbillningssjuka. Patienter med långtidscovid har uppmärksammats i media, men blir ändå utförsäkrade. Patienter med kraftig ansikts- och käksmärta får bara rådet att lära sig leva med det. 

Tandhälsoförbundet har många medlemmar som varit svårt sjuka på grund av allergier mot dentala material som amalgam och titan eller som varit extremt trötta och haft svår värk på grund av infektioner i rotfyllda tänder. Många blir inte trodda i vården, men även om de får läkarintyg godkänns det sällan av försäkringskassan.

En del blir snabbt utförsäkrade eller tvingas in till arbetsförmedlingen för att söka jobb, trots att ingen arbetsgivare är beredd att anställa en människa som är sjuk och inte orkar arbeta mer än kanske 25 eller 30 procent. 

En del kämpar med att överklaga försäkringskassans beslut för att få behålla sin aktivitetsersättning. Ibland tvingas försäkringskassan tillfälligt till reträtt, men flera av våra medlemmar måste fortsätta att överklaga nya beslut om indragningar eller minskningar av bidragen. 

Försäkringskassan har fått ändrade direktiv, men det tycks inte hjälpa. Tjänstemännen verkar inte ta till sig förändringarna utan fortsätter att utförsäkra svårt sjuka människor eller på annat sätta förhindra att de får ett godtagbart försörjningsstöd.

Det handlar inte bara om personer med långtids-covid eller vaccinskador som får allvarligt nedsatta funktioner. Det kan vara en vanlig förkylning som sätter ner immunförsvaret och orsakar extrem trötthet, det kan vara allergi mot titanimplantat som orsakar värk och ihållande hosta eller fästingar som sprider borrelia. Oavsett orsak måste man få samhällets stöd vid svår sjukdom och nedsatt ork. Det kan drabba alla.

Det är dags för våra folkvalda poltiker att följa upp och revidera både beslut och direktiv till myndigheterna. Riksrevisionen har en viktig funktion, men kanske borde också varje parti ha egna förtroendevalda revisorer som granskar hur de politiska besluten verkställ och om de får den tänkta effekten. Gärna i samverkan med patient- och funktionsrättsorganisationer. 

Se artikel i Aftonbladet om en vaccinskadad flicka
Se ytterligare en artikel i ämnet
Se om långtids Covid-sjuka som utförsäkrades

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)