Forskningsstudier visar att slemhinneceller som lossnar och finns i saliven (epitelceller) har viktiga egenskaper i försvaret mot bakterier samt vid tillväxt och läkning av slemhinnan. Egenskaper som tandvården behöver öka sin kompetens om. Även blodplasmans innehåll av näringsämnen återspeglas i saliven. 

Slemhinneceller från munhålan frigörs och hamnar i saliven. De kan binda bakterier och härbärgera viktiga proteiner bland annat sådana som har antimikrobiella funktioner liksom proteiner som innehåller tillväxtfaktorer.

Dessa celler kan därmed fungera som  transportörer av både mikroorganismer och andra viktiga komponenter i saliv.  Tandvårdspersonal behöver därför känna till salivens egenskaper och vilken betydelse dessa slemhinneceller (epitelceller) har för hälsa och sjukdom.

Huvudsakliga beståndsdelarna i saliv är vatten, joner, proteiner, näringsämnen som kalcium, fosfater, D- och K-vitaminer, mikroorganismer och celler. Saliv innehåller både betydelsefulla buffertsystem i form av mineraler och enzymer viktiga för nedbrytning av kolhydrater.

Saliven fungerar också som bärare av smakämnen till munhålans smakreceptorer och som smörjmedel av slemhinnan för att underlätta sväljning, tuggning och tal. Saliven innehåller också antimikrobiella system som utgör en viktig del i det medfödda immunförsvarets skydd mot patogener.

Blodplasman filtreras i spottkörtlar med mera och därför speglar saliven blodplasmans sammansättning. Helsaliv innehåller uppseendeväckande många celler och kan betraktas som en cellsuspension bestående av epitelceller med ursprung från munhålans slemhinna. Cellerna bidrar troligen till salivens struktur och viskositet, men det är inte fullt klarlagt vilken funktion dessa celler har.

Senare års forskningsstudier visar att epitelceller i saliv dels kan binda bakterier, dels innehåller biologiskt viktiga peptider – som den antibakteriella peptiden LL-37 och tillväxtfaktorn för epitelceller, Epidermal Growth Factor (EGF).

Dessa studier sätter nytt fokus på epitelceller i saliv och deras eventuella betydelse som medspelare både i försvaret mot skadliga bakterier och i tillväxt/läkning av slemhinnan. Det visar också vikten av en god näringsstatus i kroppen för bra saliv som gynnar tandhälsan. 

Läs mer här
Till forskningsartikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)