Fortsatt har alltför många människor amalgam i tänderna. Kvicksilverånga frigörs ständigt från fyllningarna och personer med genetiskt dålig avgiftning ackumulerar kvicksilver i kroppens olika organ. Vissa personer kan också vara allergiska mot sina fyllningar. En del blir allvarligt sjuka och behöver byta ut sitt amalgam mot mindre giftigt material.

En amalgamfyllning består till hälften av kvicksilver och resten av andra metaller. Kvicksilverångan är mest skadlig då den andas in, hamnar i blodet och sprids till kroppens olika organ. Men kvicksilverjoner kan också frigöras och sprids då via slemhinnorna till blodet. Det som hamnar i tarmen går mestadels ut via avföringen och är mindre problematiskt. 

Det är aldrig nyttigt att ha kvar sina amalgamfyllningar, men det kan också vara riskfyllt att ta bort dem. Både patient och personal behöver skyddas från den giftiga kvicksilverånga som frigörs vid sanering. Svenska tandläkare lär sig inte att ta bort amalgam på ett säkert sätt och därför blir en del patienter sjuka vid amalgamsanering. 

Tandhälsoförbundet beskriver på hemsidan amalgamsanera.nu mer om risker, behov av vitamin- och mineraltillskott och personliga skydd vid sanering samt hur kroppen efteråt kan behöva avgiftas. Tf:s amerikanska tandläkarorganisation (IAOMT) har ett särskilt protokoll för borttagning av amalgam som kallas SMART. Se mer här. 

Funktionsmedicinska läkare, tandläkare och terapeuter arbetar på liknande sätt som Tf och IAOMT beskriver. De har ett särskilt protokoll för säker amalgamsanering som bland annat omfattar följande:

 • Mätning av kvicksilver plus kontroll av kroppens njurfunktion (kvicksilver utsöndras via njurarna)
 • Patienterna uppmanas att en vecka innan saneringen påbörja ett program för kosttillskott (vitaminerna B, C och E, glutation/N-acetyl-cystein, Q10, selen och magnesium). Syftet är att stärka kroppen. Tf anser dock att även vitamin D behövs vid sanering.
 • Strax innan själva saneringen ska patienten ta aktivt kol, gurgla sig före och efter tandläkarbesöket med klorella (som binder kvicksilver) och fortsätta ta de vitaminer och mineraler som påbörjades veckan innan saneringen. Detta för att stärka immunförsvaret och kroppens avgiftning. 
 • Tandläkaren uppmanas också att ge intravenöst C-vitamin.

Tandläkaren ska tillhandahålla frisk luft via en näsmask och personalen ska ha andningsmask som renar från kvicksilver. Kofferdam ska användas och patientens ögon, hår, hud och kropp ska skyddas. I protokollet ingår användning av den svenska uppfinningen clean-up-sug, men den har tyvärr slutat tillverkas.  Ventilationen på mottagningen ska vara av god kvalitet och luftrening ska finnas. Tandläkaren ska borra så lite som möjligt i amalgamet, spräcka det och plocka ut det i bitar. 

Det är svårt att hitta svenska tandläkare som gör korrekta amalgamsaneringar. För intresserade tandläkare finns online-kurser som anordnas av IAOMT. Kosttillskott rekommenderas inte av svenska tandläkare varken före, under eller efter saneringen. Den delen är därför något man själv måste ta ansvar för. 

Socialstyrelsen vägrar fortfarande att erkänna att amalgam är skadligt. Det visas bland annat i de nationella riktlinjerna där amalgam inte alls nämns. Det är precis som om detta material inte längre existerar trots att kanske 35-40 % av svenska folket fortfarande har detta material i tänderna. Tf har bett Socialstyrelsen att åtminstone ta fram rekommendationer för säker amalgamsanering, men inte ens det har myndigheten velat göra.

Under tiden hinner en del bli förgiftade under själva amalgamsaneringen då tandläkaren borrar bort amalgamet utan några som helst skydd. Som patient i tandvården måste man ta eget ansvar och läsa på innan tandläkarbesöket för att ställa rimliga krav på säkerhet liksom val av ersättningsmaterial.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

 • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Patientens rättigheter som konsument stärks.
 • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
 • Tandvården ska bli helt metallfri.
 • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
 • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
 • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
 • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)