Förgiftad hos tandläkaren vid borttagning av amalgam? Det folk rapporterar är symtom som illamående, extrem trötthet, värk i huvudet, muskler och leder och synproblem som kikarseende eller dimsyn. Allt tydliga tecken på kvicksilverförgiftning. Var alltså försiktig och ställ krav på att tandläkaren har ordentlig skyddsutrustning vid amalgamsanering. Det är främst kvicksilverångan som frigörs direkt i andningszonen som är problem, men även aerosoler och nedsvalda amalgambitar kan orsaka besvär. 

Sverige hade tidigare regler för hantering av kvicksilver på tandläkarmottaningar, men de är tyvärr borttagna, vilket medfört att tandläkare blivit alltför ovarsamma när de tar bort folks amalgamfyllnngar. Flertalet tandläkare saknar kunskaper om riskerna med amalgam och den kvicksilverånga som frigörs vid borttagning eller annan bearbetning av amalgamfyllningar. 

Tandhälsoförbundet (Tf) har information på hemsidan www.amalgamsanera.nu, men långt i från alla läser den innan de tar bort amalgamet. Tf får samtal och mail från personer som blivit kraftigt förgiftade då tandläkaren inte använt ordentlig skyddsutrustning. Det gäller även borttagning av fyllningar under narkos. 

Det minsta som behövs är kofferdam (en plastduk som sätts över tanden), vilket hindrar amalgam att slungas in i patientens kindslemhinna och förhoppningsvis hindrar att amalgambitar sväljs ner. Lika nödvändigt är det att tandläkaren använder en clean-upsug (en plasthylsa som sätts över tanden) och som kopplas direkt til den vanliga sugen. Då kan tandläkaren ha ett kraftigt utsug som gör att både kvicksilverångor och aerosoler sugs ner i avloppet och omhändertas av amalgamavskiljaren. 

Känsliga individer behöver också friskluft genom näsan för att hindra att de andas in kvicksilverånga. Få kliniker har detta. Täck alltid ögon och kropp eftersom aerosoler kan spridas och falla ner på kläder och hår. Byt kläder och tvätta håret efter tandläkarbesöket. 

Se mer hur biologiska och holistiska tandläkare resonerar i USA, vilket framgår på IAOMT:s hemsida (International Academy of Oral Medicine and Toxicology): Det finns inga svenska tandläkare som är lika noga som IAOMT vill att man är. Men åtminstone de säkerhetsåtgärder som framgår här ovan behövs. Tf har också ett koncept för kosttillskott för att förbättra kroppens egen avgiftning och immunförsvar, vilket framgår på den särskilda hemsidan om amalgamsanering.

Till IAOMT:s protokoll för amalgamsanering
Se youtubefilm om hur en säker amalgamsanering går till
Till Tf:s hemsida amalgamsanera.nu

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)