Kvicksilver frigörs hela tiden från amalgamfyllningar i form av kvicksilverånga. Dessutom tillförs vi kvicksilver via födan men då främst i form av metylkvicksilver. Kvicksilverånga sönderdelas till kvicksilverjoner och bakterier i munhålan eller tarmen kan då omvandla detta kvicksilver till metylkvicksilver. I Sverige är det svårt att få gehör för att kvicksilver från amalgamfyllningar påverkar kroppen. Forskare från Italien redovisar nu hur kvicksilver påverkar rent allmänt, men med fokus på hjärtat. Något för Socialstyrelsen att fundera över.

Enligt forskningsrapporten Mercury Exposure and Heart Diseases av Genchi och medarbetare är kvicksilver en mycket toxisk substans inte bara för barn utan även för vuxna.

Även låga koncentrationer av kvicksilver kan ge upphov till hälsobesvär som hjärt- och kärlproblem, reproduktionsstörningar, påverka fostrets utveckling liksom nervcellernas, njurarnas och immunförsvarets förmåga. Problem som många amalgamskadade drabbats av. Kvicksilver kan också ge upphov till cancer, enligt den refererade artikeln. 

En trolig orsak är att kvicksilver ökar bildningen av fria radikaler och därmed ökar den oxidativa stressen i kroppen. Därmed påverkas många olika organ. Detta i sin tur minskar aktiviteten av vissa enzymer som glutationperoxidas. Ett enzym som har betydelse både som antioxidant och för avgiftningen. När enzymet minskar riskerar kvicksilver att stanna kvar i kroppen, vilket ytterligare försämrar hälsoläget.

Kvicksilver i ångform (från t ex amalgamfyllningar) tas upp i lungorna och tränger lätt in i blodets röda blodkroppar där det sönderdelas till envärt eller tvåvärt kvicksilver. Dessa joner stannar kvar i cellen och binds gärna till svavel, t ex på svavelrika aminosyror som cystein och glutation. Kvicksilver binds också till metallotioniner och tränger ut koppar och zink, vilket försämrar funktionen. En del kvicksilver finns också löst i blodplasman och kan transporteras till olika organ.

Kvicksilver kan antingen via munnens bakterier eller på andra sätt metyleras och bildar då metylkvicksilver som lätt tränger igenom blodhjärnbarriären och placentan. Därmed kan kvicksilverånga från amalgam påverka hjärnan och fostret.

Då  kvicksilver ökar kroppens oxidativa stress påverkas många olika funktioner och bland dessa mitokontriernas viktiga energibildning. Störs den uppträder extrem trötthet, vilket många amalgamskadade upplever.

Mycket tyder på att omega-3-fettsyror och selen är antagonister till kvicksilver och minskar dess effekt. Många som äter mycket fisk kontaminerad med kvicksilver får inte de hälsoproblem som man skulle förvänta sig, vilket antas bero på att de också får tillskott av omega-3-fettsyror och selen.

För den som är kvicksilverskadad kan det därför vara klokt att supplementera med omega-3-fettsyror och selen. Även andra kosttillskott har dock visat sig vara effektiva för att motverka kvicksilvers gifteffekter.

Av forskningsrapporten framgår att kelering är ett effektivt sätt att bli av med kvicksilver. Särskilt nämns DMSA och helst i kombination med MiDMSA. Amalgamskadade bör dock vara försiktiga med avgiftningen då risk finns för kraftiga reaktioner då kvicksilver börjar röra på sig i kroppen.

Läs mer i forskningsrapporten via denna länk

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)