Tandläkaren George Meinig var en av få tandläkare på 1940-talet som rotfyllde tänder och han var också med och bildade en särskild förening för rotfyllningsspecialister i USA: Här berättar han hur han plötsligt, efter att ha läst Weston A Price bok om rotfyllningar ändrade inställning under 1990-talet. Om detta skrev han en bok.

Många tandläkare som läst George Meinigs bok har upphört att göra rotfyllningar. Anledningen till Meinigs omsvängning var Weston A Price forskning som han läste från pärm till pärm då han var nybliven pensionär. Price forskning visade så tydligt riskerna med rotfyllningar att Meinig trots sin bakgrund som rotfyllningsspecialist började propagera mot sådana behandlingar.

Avgörande var dels de fallrapporter Price redovisade om folk som blivit friska efter att rotfyllda tänder tagits bort och dels de vetenskapliga försök  på omkring tusen kaniner som Price forskargrupp utförde under 1920-talet. Bland annat opererades delar av rotfyllda tänder från människor in under huden på kaniner. Samtliga kaniner fick de sjukdomar som tandens bärare tidigare haft. 

När Meinig satte sig in i denna forskning förstod han hur skadligt det var att göra rotfyllningar. 1998 publicerade han boken Root Canal Cover-up som redovisar Price forskning. Sedan dess har han hållt många föredrag för att redovisa riskerna med rotfyllningar. 

I youtubefilmen berättar George Meinig om de kunskaper han har i dag och varför han anser att man inte ska rotfylla sina tänder. Han redovisar bland annat bakterier som gömmer sig i tandens rotkanaler och i dess dentinkanaler. De sitter där och producerar gifter hela tiden, 24 timmar om dygnet år efter år. Det är alltså inte konstigt att folk till slut blir sjuka.

Han säger på filmen att det handlar om många olika sjukdomar som ofta betraktas som kroniska. Några exempel som nämns är cancer och artrit, extrem, men det finns exempel på många fler till synes oförklarliga sjukdomar i Weston A Price forskningsmaterial. Se mer länkarna nedan. 

Till youtubefilmen från 2017 (engelska)
Till intervju som doktor Mercola gjort, utskrift (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)