Fråga dina vänner hur många rotfyllda tänder de har. Fundera sedan över hur många av dem som tar mediciner för olika sjukdomar. Tandläkaren Hal Huggins arbetade under sina sista år med att DNA-typa olika bakterier som han fann i rotfyllda tänder. Många läkare har funnit samma fenomen hos sina patienter. T ex så hade 97 % av en läkares cancerpatienter rotfyllda tänder. Förbättringar inträffade först då dessa tänder togs bort.

Till Hal Huggins förklaringar till varför rotfyllda tänder ställer till så mycket problem.
Giftiga rotfyllningar (engelska)

Fler tandläkare än Hal Huggins har upplevt att deras patienter tillfrisknat efter borttagning av rotfyllningar. Det Hal Huggins gjort är dock att kontrollera vilka sorters bakterier som finns i rotfyllningar och särskilt i dentinkanalerna. Han har funnit många olika mycket elakartade sorter. Varje tand innehåller 3-4 kilometer små dentinkanaler som bakterierna ockuperar då tandläkaren tagit bort nerver och blodkärl för att säkert döda tanden.

Så gott som aldrig blir den döda tanden helt tät inifrån och i varje litet mikroskopiskt hålrum kan bakterier frodas. Men det aldrig tandläkaren gör är att täta tanden från utsidan för det omöjliggör käkbenet.

Flera läkare har funnit att kroniska sjukdomar försvinner då tänderna dras ut. Josef Issels från Tyskland är ett sådant exempel och han skriver i sin bok att 97 % av hans cancerpatienter hade rotfyllda tänder. Först när dessa drogs ut blev tillfrisknandet varakatigt. Hjärtläkaren Thomas Levy menar att så gott som alla hjärtinfarkter beror på bakteriegifter som kommer från de rotfyllda tänderna. Flertalet autoimmuna sjukdomar kan också bero på elakartade bakterier i rotfyllda tänder.

En del läkare och tandläkare som tar bort rotfyllningar har funnit att patienterna ofta tillfrisknat från MS, leukemi, diabetes eller artrit. Mångas liv har således gått till spillo på grund av tandläkarnas önskan att behålla tänder och istället för att dra ut dem göra rotfyllningar. Även implantat som sätts in utan att bakterierna som är kvar i käkbenet hunnit läka ut kan infekteras av bakterier som tidigare fanns i de rotfyllda tänderna.

I Sverige tillåter inte Socialstyrelsen utdragning av rotfyllda tänderna om inga problem syns på röntgen. Men eftersom bakterierna trivs i dentinkanalerna syns inte alltid infektionerna på röntgenplåtarna. Dock säger att rotfyllda tänder ofta luktar illa då de dragits ut, vilket är tecken på infektioner.

Så gott som alla rotfyllda tänder har bakterier i sig, men inga friska tänder har det.

Se mer hur Hal Huggins beskriver riskerna med rotfyllningar via denna länk (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)