Metaller i dentala material kan orsaka inflammationer. Av en forskningsartikel från 2020 framgår att metallegeringar kan korrodera och frigöra giftiga metalljoner och metallpartiklar i mikro eller nanostorlek. Forskarna konstaterar att särskilt koboltkromlegeringar är problematiska. 

Många tandläkare tror felaktigt att metaller inte ställer till problem i munhålan. Fler och fler forskningsrapporter redovisar dock sådana besvär som Tandhälsoförbundets medlemmar rapporterat under årtionden. Nu är amalgamet borta, men istället används andra metaller som skelett i kronor och broar, som implantat och även i avtagbara proteser.

För samtliga applikationer i tandvården finns metallfria alternativ och de ska förstås väljas. Alla metaller borde förbjudas i tandvården då flera riskgrupper finns som kan reagera negativt. Det som artikeln från 2020 tar upp är framför allt risk för autoimma sjukdomar och olika inflammatoriska syndrom på grund av att metaller skapar inflammatoriska reaktioner via flera kända signalvägar. Detta är känt sedan tidigare. 

Fallrapporter visar tillfrisknande efter allvarliga symtom då tandkronor, broar etc tagits bort och exponering därmed försvunnit. I forskningsrapporten beskrivs en 38-årig kvinna som från början inte hade några hälsoproblem. En månad efter att hon fått en krona med skelett av koboltkrom ovanpå en amalgamfyllning startade en rad olika symtom. Bland annat extrem trötthet, muntorrhet, sömnproblem, värk i ansikte och huvud, tinnitus och hjärtproblem. Hon drabbades också av kognitiva svårigheter. Allt detta rapporterar många Tf-medlemmar och särskilt de som har amalgamproblem.

I detta fall togs alla metaller bort, kronan, amalgamet och metallstift byttes till icke-metalliska material. Fem månader efter utbytet var flertalet symtom borta. Dock led hon fortfarande av muntorrhet och tinnitus, men inte alls i samma omfattning som tidigare. 

Forskarna konstaterar att kraftig reaktion på metaller i munhålan ändå är relativt ovanligt och därför uppmärksammas det inte heller i vare sig tandvården eller inom medicinen. Tf menar dock att risken för allvarliga sjukdomssymtom borde vara tillräckligt för att ta bort eller i alla fall från myndighetshåll vara tydlig med att metaller ska användas sparsamt och helst inte alls.

Till forskningsartikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)