Många aspekter finns gällande vacciner och framför allt har Tandvårdsskadeförbundet varit skeptisk mot kvicksilver och aluminium som tillsatser. Nu är kvicksilver (tiomersal) borta, men kvar finns aluminium som precis som kvicksilver tycks vara neurtoxiskt. I Frankrike pågår kampanj för aluminiumfria vacciner, men någon sådan debatt förs inte i Sverige. Ett dokument från Svenska Föreningen för Allergologi visar dock att svenska allergologer är medvetna om riskerna  med aluminium i vacciner.

Dokumentet "Allergenspecifik Immunterapi" som getts ut av Svenska Föreningen för Allergologi redovisar tydligt riskerna med aluminium i vacciner. Denna immunterapi handlar om att sensibilisera sig för kvalster, pollen, häst med flera luftburna och IgE-medierade reaktioner (allergier som ger symtom snabbt). I ett avsnitt redovisas biverkningar bland annat från aluminium i vaccinerna.

Reaktioner som anses bero på aluminium består av "förhårdnader (s.k.noduli) på stickställena.... Anledning till tillsatsen är att aluminium triggar igång immunförsvaret och man får då en kraftigare och bättre effekt av injektionen". Författarna till dokumentet anser att man ska kontrollera om patienten är allergisk mot aluminium och i så fall använda ett aluminiumfritt vaccin. Vidare berättar de att hudtester kan ge indikation på allergier, men det är inte alltid de gör det. Patienten kan alltså få besvär trots negativt sådant test.

Nu handlar detta om besvär runt injektionsstället, men forskning visar också att aluminium kan vara neurotoxiskt och därmed påverka nervsystemet och sannolikt finns även andra effekter som värk och trötthet. Det är bra att allergologerna diskuterar riskerna med aluminium på ett seriöst sätt. Bra vore om de också tog upp aluminiumfrågan när det gäller andra vacciner. Influensavacciner tyck inte alls ha aluminium som tillsats.   

Även i vanliga vacciner tillsätts aluminum för att få bättre utfall av vaccineringen. När det gäller Garadsilvaccin mot livmoderhalscancer fick flickorna tre sprutor tätt efter varandra och tyvärr innehåller injektionerna realtivt mycket aluminium. Biverkningarna handlar om livslång smärta och värk, extrem trötthet och till och med svårighet att gå. Misstankar finns om att biverkningarna kan bero på aluminium i vaccinerna.

Svenska läkare verkar vara förbjudna att prata om risker med vacciner. Många läkare och tjänstemän tycks också ha en synisk bild när det gäller biverkningar. De anser att samhället får stå ut med att en viss andel flickor blir mycket svårt sjuka då vaccinet förebygger en livshotande cancer. Så ska det inte vara utan istället måste flickorna och deras föräldrar varnas och forskare bör aktivt jobba för att hitta känsliga individer.

Tandvårdsskadeförbundet anser att vacciner ska vara helt utan aluminium och andra metaller. Viss försiktighet bör gälla då en vaccination alltid innebär en risk för biverkningar eller allvarliga konsekvenser, eftersom immunförsvaret påverkas. Tänk efter om vaccinationen verkligen är nödvändig och vaccinera inte barn under 3 års ålder då deras immunförsvar tills dess är dåligt utvecklat.

Rekommendationer till läkare och sjuksköterskor om alergispecifik immunterapi
Till information hos Stockholms läns landsting
Till artikel i Läkartidningen om allergispecifik immunterapi
Till organisationen för aluminiumfria vacciner

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)