Titan är ett ämne som finns runt om oss hela tiden och särskilt i form av det vita färgämnet titandioxid. En del är allergiska mot titan och ska förstås inte ha implantat av titan. Andra kan ha flera olika metaller i kroppen vilket gör att det bildas galvaniska strömmar som gör att titanjoner läcker ut ur implantatet. Då kan man bli titanförgiftad.

I vävnaden runt alla implantat av titan finns titanjoner eller nanopartiklar av titan. Det är visat i flera vetenskapliga undersökningar. Det innebär att titan läcker ut från implantatet vare sig det är ett implantat i höften eller i käkbenet. 

Är man allergisk mot titan ska man förstås inte ha sådana implantat. De konventionella allergitesterna i svensk sjukvård testar reaktioner på huden. De visar sällan någon effekt på titan. Bäst är att ta ett Melisa-test som görs via blodprover för att kontrollera minnesceller. Dock betalar så gott som aldrig svensk sjukvård detta test och därför får du bekosta det själv till en kostnad av minst 5000 kr. 

Är man allergisk ska man skyndsamt ta bort implantatet och byta det mot ett annat material. Anledningen är att allergier gör att immunförsvaret är aktivt och negativt påverkar kroppen. Käkimplantat kan göras i det keramiska materialet Zirkonia, vilket inte läcker ut några metaller. 

Titanförgiftning uppstår främst om man också har andra metaller i tänderna eller övriga kroppen och ger symtom som ihållande torrhosta, bihålebesvär och hjärtproblem. Titanet ansamlas i naglarna och särskilt i tånaglarna och gör ofta att naglarna blir gulfärgade och förtjockas. 

Vid titanförgiftning kan man först testa att ta bort andra metaller i munnen som t ex guldtänder eller amalgam. Tänk också på att inte bära guldsmycken. Ibland räcker det för att symtomen ska minska och så småningom upphöra. Genom att mäta titan i nagelklipp kan man se om titanhalten minskar. Hjälper inte det kan man behöva ta bort sina titanimplantat, plattor eller skruvar/clips. 

Till vetenskaplig reviewartikel om titanets giftighet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)