Många både barn och vuxna vill ha snygga tänder och tandrader. Det har lett till ökad efterfrågan på tandställningar. Även vuxna efterfrågar sådana och clear aligners har blivit populära. Istället får trådar används ett antal plastskenor som gör tandställningen osynlig. Det man ska vara medveten om är att det också finns risker med tandställningar som tandläkaren sällan berättar om.  

Danska tandläkartidningen har publicerat en artikel som handlar om patientskador i samband med ortodonti. Av den framgår att patienten kan drabbas av rotresorption och i värsta fall att pulpan skadas, vilket kan leda till att en eller flera tänder dör. Även emaljskador kan uppstå om demineralisering sker. 

Så många som 48 till 66 procent kan drabbas av rotresorption, men vanligen växer roten till igen. Det verkar som om rotresorptionen inte har någon större betydelse för tandens funktion och inte heller för långtidsprognosen. 

Omgivande vävnader kan påverkas bland annat av materialet och då handlar det ofta om allergier. Metalltrådar kan innehålla nickel och andra metaller som många är känsliga för. I samband med förflyttning av tänderna kan käkarna förändras, vilket kan orsaka bettproblem. Plastbaserade tandställningar kan ge problem för den som t.ex. är allergisk mot plasten.

Karies förekommer då det kan vara svårt att få rent mellan tänderna om man har trådar som håller tänderna på plats. Det kan också uppstå direkta skador på tandens yta då tandställningen tas bort . 

Mest allvarligt är kanske ändå om det uppstår förskjutningar av käken eller tänderna på ett sätt som påverkar övriga kroppen. Bland annat kan man få förträngda luftvägar som gör det svårt att andas. Stefan är ett av flera exempel på en person som fått livet förstört av tandställningen i tonåren. 

Till artikeln i danska tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)