I en forskningsartikel i Tandläkartidningen beskrivs risker med infektioner i tändernas rotspetsar plus att sådan ofta finns i rotfyllda tänder. Forskarna funderar också över om alla rotfyllda tänder ska betraktas som potentiella riskobjekt när det gäller inflammationer. Att bakterier kan spridas till bihålorna, ögonen och svalget.

Av översiktsartikeln i Tandläkartidningen framgår att infektioner runt rotspetsarna på rotfyllda tänder förekommer i 25-50 procent av undersökta tänder. Då tittar man alltså bara på om det finns problem runt själva rotspetsen så kallad apikal parodontit. Bakterier i dentinkanaler eller i hålrum i roten finns inte med. 

Sådana endodontiska infektioner kan skapa både smärta och påverka hela kroppens immunförsvar. Av artikeln framgår att det är vanligt att besvären kan spridas till bihålor, ögon och svalg. Vidare anses dessa kroniska inflammationer ha kopplingar till kroniska sjukdomar som diabetes mellitus, hjärtkärlproblem mm. 

Artikelförfattarna funderar på om rotfyllda tänder oavsett apikal parodontit eller inte ska räknas med i den totala inflammatoriska belastningen. Anledningen är att man kan förmoda att de flesta rotfyllda tänder någon gång haft en inflammerad eller infekterad pulpa och att det därför kan finnas kvar en infektion.

Svårigheterna att med röntgen diagnostisera om en tand har infektioner i rotspetsen eller inte nämns också. En fullt ut pålitlig bedömning av de periapikala vävnaderna skulle kräva kirurgiskt uttagna biopsier från tändernas rotspetsområde. En rad svårigheter tas också upp gällande att studera risken för sjukdom kopplad till infektioner i rotspetsarna då det är svårt att hitta jämförbara grupper då många faktorer påverkar risken för sjukdom. 

Socker är exempelvis i sig inflammationsdrivande och de som har mycket karies och därmed ökad risk för infektioner som når pulpan har ofta matvanor som inkluderar stora mängder socker. Det kan därför vara svårt att göra studier som ger säkra resultat. Det finns dock många studier som tyder på samband mellan sjukdomar och bakterier i rotfyllda tänder eller infektioner i munhålan.

Läs denna intressanta artikel som visar att odontologin närmar sig Tandhälsoförbundets syn på rotfyllda tänder och infektioner/inflammationer i käkbenet. Forskarna anser att det är fullt möjligt att bakterier kan spridas via infekterade rotkanaler, att bakteriegifter sprids och/eller att inflammatoriska signalämnen frigörs som påverkar immunsystemet och därmed ökar den inflammatoriska belastningen på kroppen. 

Till forskningsartikeln (svenska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)