En intressant artikel i Dental Tribune tar upp en diskussion om risker i tandvården och det utifrån tandläkarens kunskapsnivå och det faktum att en tandläkare tränas att utföra mängder av uppgifter i munnen på folk. Som patient kan det vara intressant att fundera över vilka behandlingar som medför höga risker och för vilka man kanske bör kräva remittering till specialist. 

Artikelförfattaren diskuterar vilka behandlingar i tandvården som utsätter patienten för låga respektive höga risker. Någon kontroll av tandläkarens arbete från kvalitetssynpunkt finns inte. De enklare ingreppen är sällan problem för dem är tandläkaren tränad för.

Mer komplicerade uppgifter som att rotfylla en kindtand med fem rötter kräver så mycket mer. Det handlar om dyr tekniskt utrustning i form av kikarglasögon, olika instrument för att rensa rotkanalerna med mera och det krävs viss erfarenhet utöver träning under utbildningen.

För mig som patient är det intressant att veta vad en tandläkare anser vara högriskbehandlingar där specialister kan behövas. Får jag veta det kan jag begära att bli remitterad till specialist istället för att be tandläkaren göra ingreppet. 

Lågriskbehandlingar anses vara sådana som är mindre kostsamma för tandläkaren. Det är alltså behandlingar som flertalet tandläkare gör bra åtminstone så länge tandläkaren har tillräckligt med tid för arbetet. 

Utvecklingen går fort och en enskild tandläkare som ska kunna behandla många olika problem kan omöjligt följa med på alla områden. Särskilt gäller det om man jobbar ensam eller har en eller två kollegor.

Behandlingarna kan därför bli säkrare och bättre genom att även små tandläkarpraktiker kan få tillgång till material och tekniker som gör att deras arbete får högre kvalitet och standard. 

Författaren avslutar med att konstatera att vetenskap och kliniska utveckling måste kunna arbeta konstruktivt tillsammans för patientens bästa och att man som tandläkare inte bara ska jaga profit. I samband med att tekniken utvecklas blir också tandvården säkrare och bättre.

Det handlar alltså om artificiell intelligens och möjlighet att ta beslut och lägga upp behandlingsplaner i samråd med tandläkare utanför den egna kliniken och kanske till och med från andra länder.

Till artikeln 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu