En intressant artikel i Dental Tribune tar upp en diskussion om risker i tandvården och det utifrån tandläkarens kunskapsnivå och det faktum att en tandläkare tränas att utföra mängder av uppgifter i munnen på folk. Som patient kan det vara intressant att fundera över vilka behandlingar som medför höga risker och för vilka man kanske bör kräva remittering till specialist. 

Artikelförfattaren diskuterar vilka behandlingar i tandvården som utsätter patienten för låga respektive höga risker. Någon kontroll av tandläkarens arbete från kvalitetssynpunkt finns inte. De enklare ingreppen är sällan problem för dem är tandläkaren tränad för.

Mer komplicerade uppgifter som att rotfylla en kindtand med fem rötter kräver så mycket mer. Det handlar om dyr tekniskt utrustning i form av kikarglasögon, olika instrument för att rensa rotkanalerna med mera och det krävs viss erfarenhet utöver träning under utbildningen.

För mig som patient är det intressant att veta vad en tandläkare anser vara högriskbehandlingar där specialister kan behövas. Får jag veta det kan jag begära att bli remitterad till specialist istället för att be tandläkaren göra ingreppet. 

Lågriskbehandlingar anses vara sådana som är mindre kostsamma för tandläkaren. Det är alltså behandlingar som flertalet tandläkare gör bra åtminstone så länge tandläkaren har tillräckligt med tid för arbetet. 

Utvecklingen går fort och en enskild tandläkare som ska kunna behandla många olika problem kan omöjligt följa med på alla områden. Särskilt gäller det om man jobbar ensam eller har en eller två kollegor.

Behandlingarna kan därför bli säkrare och bättre genom att även små tandläkarpraktiker kan få tillgång till material och tekniker som gör att deras arbete får högre kvalitet och standard. 

Författaren avslutar med att konstatera att vetenskap och kliniska utveckling måste kunna arbeta konstruktivt tillsammans för patientens bästa och att man som tandläkare inte bara ska jaga profit. I samband med att tekniken utvecklas blir också tandvården säkrare och bättre.

Det handlar alltså om artificiell intelligens och möjlighet att ta beslut och lägga upp behandlingsplaner i samråd med tandläkare utanför den egna kliniken och kanske till och med från andra länder.

Till artikeln 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)