Av en artikel på Aftonbladets hemsida framgår att Livsmedelsverket vill sänka gränsvärdet i kosttillskott för D-vitamin till 100 mikrogram, 4000 IU) och jod (200 mikrogram). Båda dessa ämnen får folk ofta för lite av och därför berikar man livsmedel. Ändå anser alltså Livsmedelsverket att ett regelverk med högsta tillåtna halter behövs. Det är olyckligt med dessa begränsningar och särskilt gäller det D-vitamin.

Gällande tandhälsan behövs tillräckliga mängder D-vitamin för att tänderna ska utvecklas och bli motståndskraftiga mot karies. Minskning av halterna i kosttillskott kan hos dem som har svårt att ta upp och syntetisera D-vitamin göra det jobbigare att få i sig tillräckliga mängder.

Få kosttillskott innehåller mer än 100 mikrogram eller 4 000 IU. Det innebär att det kanske inte får så stor betydelse och de som behöver mer kan ta två kapslar istället för en. Men det är ändå onödigt att förbjuda högre halter. 

Livsmedelsverkets anser att tillskott av D-vitamin behövs. Det är därför mjölk berikas med D-vitamin. Det är känt att D-vitamin bildas i lägre utsträckning hos äldre, hos personer med mörk hy och barn anses alltid behöva D-vitamin. Det krävs mycket stora mängder om tillskott ska vara skadligt då de flesta har för låga D-vitaminnivåer. Varför vill man då reglera mängden D-vitamin i kosttillskott?

Enligt Livsmedelsverket behöver följande grupper tillskott (1 mikrogram=40 IE):                             
Spädbarn och barn under 2 år                                             10 mikrogram (400 IE)
Barn och vuxna under 75 år                                                 10 mikrogram (400 IE)
Vuxna med lite eller ingen solexponering                             20 mikrogram (800 IE)
Vuxna över 75 år                                                                   20 mikrogram (800 IE)

Livsmedelsverket räknar dock bara med den dos som förhindrar bristsymtom, vilket anges vara 50 nmol/l. Vissa behöver dock mer och särskilt om man är utsatt för infektioner.

En mer optimal dos brukar anges till 75 nmol/l. Mätningar som gjorts på ursprungsbefolkningar visar normalvärden som är betydligt högre. Mellan 75 och 100 nmol/l kan nog anses bara en bra avvägning. Alla med lägre halter bör därför ta kosttillskott.

Brist på D-vitamin kan ge upphov till stora mängder symtom förutom urkalkning av skelettet. Bland annat ökar risken för karies och andra infektioner. Även depressioner tycks ha samband med D-vitaminnivåerna lliksom muskelsvaghet och magtarmproblem. 

Tandhälsoförbundet anser det är olyckligt om tillskott av D-vitamin begränsas i sitt innehåll. Då kan det bli svårt att självmedicinera för de personer som verkligen behöver höga doser för att må bra. Om detta genomförs är det angeläget att sjukvården och tandvården ges i uppdrag att ta D-vitaminprover på sina patienter och skriva ut D-vitamin på recept om halterna är för låga.

Det är relativt enkelt att mäta D-vitamin via kalcidiolhalten (25-OH-D) i blodet , vilket brukar anges i ng/ml eller nmol/l (1 ng/ml= 2,5 nmol/l).  Läkare och tandläkare borde få i uppgift att mäta D-vitaminhalten betydligt oftare än idag och som sagt skriva ut D-vitamin på recept vid behov.

Till artikel i Aftonbladet
Till Livsmedelsverkets information om D-vitamin
Till mer information på SSOM:s hemsida (ortomolekylär information)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)