Tandläkare, läkare och andra vårdgivare skriver journaler, d.v.s. anteckningar görs om vad patienten sagt, vilka mediciner som skrivits ut eller annat av betydelse för den fortsatta patientkontakten. Ibland kan vårdgivare ha skrivit felaktiga saker eller gjort egna tolkningar av vad patienten sagt, vilket kan kännas kränkande för patienten och kanske också kan påverka framtida vård. Kontrollera därför alltid vad som står i patientjournalen och begär rättelse efter behov. 

Det finns tre sätt för dig som enskild person att påverka innehållet i din patientjournal. Det ena är rättelse, det andra är notering i journalen att du inte är nöjd med den och det tredje är att ansöka om journalförstöring. Det senare görs dock endast i undantagsfall. 

Rättelse i journalen begärs hos vårdgivaren om oriktiga eller missvisande uppgifter finns i journalen. Om man inte kommer överens med vårdgivaren om begärda ändringar finns möjlighet att begära notering i journalen om att man som patient anser att det finns oriktiga eller missvisande uppgifter i journalen.

Det senare är en rättighet varje enskild patient har (Patientdatalagen (2008:355), 3 kap 8§). Vårdgivaren får inte neka att göra göra de noteringar du begär i journalen. 

Journalförstöring är möjlig i vissa fall och det är endast patienten eller annan person som omnämns i patientjournalen som kan begära det. Anmälan och journalförstöring görs hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO), se länk nedan enligt Patientdatalagen (2008:355), 8 kap 4§.

För att få sådan journalförstörelse krävs att hela eller del av patientjournalen uppenbart inte behövs för patientens vård eller att det från allmän synpunkt uppenbart inte finns skäl att bevara journalen. Journalförstörelse är alltså inget som är enkelt att få och handläggningstiden hos IVO är omkring ett år. Några märkliga skäl till att inte bevilja journalförstörelse är om uppgifterna ligger till grund för olika beslut och åtgärder hos myndigheter och domstolar eller behövs för forskning och statistik. 

Som patient bör man ta för vana att begära att få läsa sin journal och begära rättningar om vårdgivaren missförstått något eller skrivit någonting som kan upplevas som kränkande och inte behöver stå där. 

Patientjournalen är bra att ha också om man vill begära skadestånd för genomförd eller icke genomförd behandling eller om man av någon anledning vill anmäla en vårdgivare. Se mer länkarna nedan. 

Till mer information om man är missnöjd med vårdgivarens journal
Till blankett om ansökan om journalförstöring

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)