Funktionsrätt Sverige har skrivit ett bra remissvar gällande den statliga utredningen En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69). Dagens restriktiva tillämpning måste bort och det behöver bli tydligare att sjukförsäkringen ska gälla alla och att rehabilitering ingår. Flexibilitet efterlyses också för bättre anpassning till individens behov.

De nuvarande allvarliga bristerna måste åtgärdas i både sjuk- och aktivitetsersättningen. Funktionsrätt Sverige skriver att medlemsförbunden under lång tid vittnat om en alltmer restriktiv tillämpning från Försäkringskassan. Många tvingas i dag till Arbetsförmedlingen eller blir helt utan ekonomisk ersättning med ohälsa och utanförskap som följd.

Allt fler unga med omfattande och livslånga funktionsnedsättningar hamnar i dag hos socialkontoren istället för att få ersättning från Försäkringskassan. Det är inte acceptabelt.

Vuxna med funktionsnedsättning eller kroniska sjukdomar har också svårt att få ersättning från Försäkringskassan och kan hamna i ekonomisk otrygghet och utanförskap. Tandhälsoförbundet är medlemsorganisation i Funktionsrätt Sverige och står bakom remissvaret.

Det ska självklart finnas ett fungerande sjukförsäkringssystem som gör att folk som blir sjuka känner trygghet. Tf:s medlemmar tillhör de som ofta har svårt att få sjukersättning trots oförmåga att klara ett jobb och kanske till och med klara sig själva på grund av sjukdom.

Tf arbetar också för att försäkringen ska omfatta tandvården. Det ska inte kosta mer att gå till tandläkaren än till doktorn. 

Läs remissvaret här
Läs Funktionsrätt Sveriges policy gällande sjukförsäkringen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)