Alla har inte råd att gå till tandläkaren, vilket är bekymmersamt för folkhälsan.  Av en undersökning som Tandläkarförbundet gjort framgår att en miljon svenskar inte har råd att gå till tandläkaren. Statistik från Socialstyrelsen bekräftar detta genom att den visar att besöken till tandläkare minskar i alla åldergrupper, utom hos de över 85 år.

Att inte ha råd att gå till tandläkaren är särskilt allvarligt om man har karies som kan förvärras, vilket så småningom kan leda till bakteriebildning i tandköttet och kanske tandförlust. Tandläkarens behandling är ofta avgörande för att kunna behålla friska tänder långt upp i åren. 

Allvarligt är också att tandhälsan har en klar och tydlig socioekonomisk faktor, vilket gör att de med låg utbildning och sannolikt dålig ekonomi har sämre tandhälsa än högutbildade. De sämst ställda får alltså höga tandläkarräkningar.  

Det blir som ett moment 22. Har man inte råd att gå till tandläkaren vid behov kommer tandhälsan försämras och därmed ökar kostnaderna ytterligare. Så är det inte i sjukvården. De allra flesta anser att ingen ska behöva avstå sjukvård av ekonomiska skäl. Varför gäller inte det  för tandvården?

Två intressanta artiklar har publicerats på detta tema; dels har Tandläkarförbundet skrivit en debattartikel i Alltinget och dels har Dagens Arena en artikel på detta tema. Se länkarna nedan. Båda artiklarna tar upp de ekonomiska orättvisorna i tandvården. 

Tandhälsoförbundet (Tf) anser att det inte ska kosta mer att gå till tandläkaren än till doktorn och att samma högkostnadsskydd ska gälla båda. Sannolikt skulle en sådan reform vara lönsam då dålig tandhälsa också ger upphov till sjukdom  och på relativt kort sikt kan sjukvårdsbesöken minska. Tf jobbar vidare för en tandvårdsreform värd namnet. 

Till Tandläkarförbundets debattartikel
Till artikel i Dagens Arena

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)