USA har tandläkarstudenter undersökt arbetsmiljön avseende kvicksilver.

">

Amalgam är förbjudet sedan 2009, men fortfarande finns tiotusentals ton kvicksilver kvar i befolkningens tänder. Vid pustning och borttagning av fyllningarna frigörs fortfarande kvicksilver.

Ett problem i arbetsmiljön, men även för extremt kvicksilverkänsliga när de går till tandläkaren. Tf i Kalmar distrikt vill veta hur höga kvicksilverhalterna är i tandvårdsklinikerna.

I USA har tandläkarstudenter undersökt arbetsmiljön avseende kvicksilver.

Tf i Kalmar har frågat landstinget hur höga kvicksilverhalterna är i landstingets tandvårdskliniker. Landstinget finner det ointressant. Arbetsmiljöverket är ointresserade och miljöinspektörerna är ännu inte tillfrågade.

För vissa av TF:s medlemmar som är extremt känsliga för kvicksilver är det intressant att veta halten i de olika tandvårdsklinikerna så att de kan välja en som har låga halter. Fortfarande frigörs förstås kvicksilverånga vid putsning av befintliga amalgamfyllningar och vid borttagande av fyllningar. Inte minst tandläkarna borde vara oroliga.

Tandläkarstudenter i USA har kontrollerat hur mycket kvicksilver som frigörs vid olika prepareringar. Inte bara ångan är problem utan även små partiklar är utgör en fara då de tränger in i lungornas alveoler och lägger sig påhuden. Vid förångning tränger kvicksilver in direkt i blodet. Av filmen på youtube framgår att studenterna föreslår typ rymddräkter för att skapa bra arbetsmiljö. Patienterna har de inte tagit så mycket hänsyn till, men de behöver nog också rymddräkter.

Tf behövs för att fortsätta redovisa farorna med amalgam och kvicksilver åtminstone ett trettiotal år till.
Tandläkarstudenternas film

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)