Ett nationellt program för barn och ungas hälsa ska tas fram och nu har en förstudie redovisats för Socialstyrelsen. Positivt är att tandhälsan tas upp i programmet bland annat ska matvanornas betydelse för tändernas utveckling och hälsa belysas.

Ohälsosamma matvanor lyfts upp som en riskfaktor för sämre tandhälsa hos barn. Det är bra eftersom kosten har enormt stor betydelse för utveckling av karies. Främst handlar det om att barn måste få i sig tillräckligt med mineraler och fettlösliga vitaminer för att tänderna ska växa till. 

Men det handlar också om att tugga maten ordentligt och att andas med näsan istället för med munnen.

Näsandning är lika väsentligt som tuggning för att utveckla käkarna så att alla tänder får plats. I dagens samhälle är både näring och tuggning eftersatt.

Nu återstår att se om utredningen verkligen fångar upp matvanorna och andningens betydelse för käktillväxten inklusive kariesutvecklingen. Det är viktigt att man inte bara fokuserar på karies utan på tandhälsan mer allmänt.

Tandhälsoförbundets har erfarenhet och det finns också forskningsstöd för att följande aspekter är viktiga för minskad karies hos barn liksom en god käktillväxt som reducerar risken för att behöva ta bort tänder respektive använda tandställning. 

 • Under graviditeten har D-vitamin stor betydelse för tandanlagens utveckling och på våra breddgrader behöver därför gravida ta extra tillskott av D-vitamin.
 • Under barnets första år handlar det om tillräcklig mängd mineraler, fettlösliga vitaminer som D och K för att tändernas emalj ska remineraliseras. Viktigt är att saliven är neutral eller basisk för att undvika hål i tänderna. Detta regleras av kosten. 
 • Mineralbrist kan uppstå om barnen äter stor mängd fullkornsprodukter, vegetariska färdigrätter eller halvfabrikat. Sådana produkter innehåller fytinsyra eller fytat som hårt binder mineraler, vilket gör att kroppen inte kan tillgodogöra sig näringen.
 • Tänk på att allt som ska gro innehåller gifter för att groningen inte ska starta när det är torrt i marken. Så snart marken är blöt startar nedbrytning av fytinsyran och mineralerna frigörs som lätt upptagliga näringsämnen. Blötläggning cirka ett dygn av alla frön (gäller även nötter) man ska äta behövs för att minska andelen fytinsyra. Därmed efterliknar man naturen och använder den kunskap husmödrar hade förr i tiden.
 • Käkbenets tillväxt har inte primärt med kariesutveckling att göra, men är ändå viktigt att ta upp när det gäller barns tandhälsa. Under barnets tidiga år och in i puberteten växer käkbenet till och det ska normalt utvecklas så att alla tänderna inklusive visdomständerna får plats. Käkarnas tillväxt handlar om att man får tillräckligt med mineraler, men också om att tugga och att tungan hjälper till att trycka ut käkarna.
 • Tuggningen är väsentlig för käkarnas tillväxt och för kontakten mellan tarmen och hjärnan.
 • Även andning har stor betydelse för käkarnas tillväxt. Kroppens naturliga tillstånd är att man andas genom näsan. Då hamnar tungan uppe i gommen och bidrar till att trycka ut käkarna så att de breddas och tillväxer korrekt. Särskilt gäller detta under nattsömnen då näsandning är viktigt. Allergier med mera är problem som försvårar näsandning. 

Många aspekter finns alltså på barns tandhälsa och Tandhälsoförbundet hoppas att alla dessa aspekter tas upp i utredningen. Inga barn ska behöva få karies eller tandställning. I detta arbete behöver Socialstyrelsen samverka med Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Vi hoppas också att Tandhälsoförbundets kunskaper tas tillvara. 

Till förstudien
Se också tandläkare Steven Linns hemsida

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

 • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Patientens rättigheter som konsument stärks.
 • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
 • Tandvården ska bli helt metallfri.
 • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
 • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
 • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
 • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13 plus onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)