Det är känt att det råder brist på tandläkare i hela landet. Värst är det i Dalarnas län som bara har 54 tandläkare per 100 000 invånare. Tandvårdsnämnden i Region Dalarna har nu föreslagit att man skall lägga ut driften av två folktandvårdskliniker på privata aktörer.

Tandläkartidningen skriver att det har varit svårt att hitta en permanent lösning för att bemanna Folktandvårdens kliniker i Idre och Vansbro med tandläkare. Detta fastän man försökt lösa problemet genom att anlita rekryteringsföretag och till och med mer ovanliga där Gunde Svan utlovade skidlektioner till den som började arbeta i Vansbro.

På kliniken i Vansbro arbetar fem anställda och de ansvarar för omkring 1 450 barn- och ungdomar (i åldern 3-23 år) och cirka 2 600 vuxenpatienter. Kliniken i Idre har endast en anställd och man ansvarar för ungefär 380 barn- och ungdomar (3-23 år) och 1 600 vuxenpatienter.

– Vi har haft en ambulerande tandläkare inom länet, och har haft en handledare som kommit till orterna för den tandläkare som behöver det. Men vi har inte varaktigt lyckats lösa detta, säger Karin Gunnars Hellgren (Tandvårdschef Folktandvården, Region Dalarna).

En marknadsundersökning genomförs nu för att undersöka om det finns ett intresse bland privata aktörer för att driva klinikerna. Avsikten är att Region Dalarna skall hyra ut befintliga lokaler och utrustning, och att den personal som idag arbetar på klinikerna får arbeta kvar.

Uppdraget är således detsamma som Folktandvårdens. Men, privata vårdgivare kan sätta helt egna taxor för vuxentandvården.

Det har inte funnits en fast tandläkare i Vansbro sedan mars 2018. Kliniken i Idre har varit deltidsbemannad med tandläkare några månader om året, men har nu helt saknat tandläkare i över ett år. Någon privat tandvård finns varken i Vansbro eller i Idre.

– Vi hoppas att det finns intresse för att öppna en privat verksamhet. Det är ett bra alternativ, där man inte behöver gå in med eget kapital. Allt finns: lokaler, utrustning och patienter, uppger Karin Gunnars Hellgren.

Karin Gunnars Hellgren berättar vidare att det är ett politiskt initiativ att lägga ut driften av klinikerna för att lösa tillgången till tandvård i regionen. Hon säger även att hon tror att Dalarna är först, då hon inte har hört om något liknande privat helhetsansvar i någon annan region.

Förslaget kommer att tas upp för beslut på Tandvårdsnämndens möte den 15 februari 2024. Vid ett positivt beslut, är nästa steg att upphandla driften.

Det är dock ytterst beklagansvärt att den mycket skickliga tandläkaren, som tidigare var verksam i Falun, inte har fått tillbaka sin legitimation. Samtliga tillfrågade patienter har uppgivit att de är nöjda med behandlingarna som de har fått och de anser att tandläkaren har förbättrat deras hälsa radikalt.

Till artikeln i Tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)