Polyfenoler, av vilka de mest kända är flavonoider, finns rikligt i växtriket, men långt ifrån alla finns i de produkter vi vanligtvis äter. De vanligaste källorna är frukt och grönt, te, rödvin, kaffe, choklad, oliver och nötter. Flera av dessa källor anses av många som födoämnen som gör livet värt att leva. Frågan är om de också förlänger livet?

I växtriket utgör de antioxidanter, färgämnen med mera. När vi äter dem har de framför allt antioxidanteffekter. Vi kan köpa en del enskilda flavonoider, som i olika studier visat sig ha skyddande effekter, i hälsokostaffärer men en ny studie försöker belysa frågan om det sammanlagda intaget av polyfenoler påverkar dödligheten hos personer över 65 år. Personerna följdes under 12 år.

Två olika metoder användes för att utvärdera intaget av polyfenoler, dels ett frågeformulär om vilken sorts mat de åt, dels en mätning av urinutsöndringen av ämnena. Halten i urinen är proportionell mot intaget. Resultatet jämfördes efter en 12-års-period med dödligheten.

Frågeformulär om näringsintag är notoriskt opålitliga. De tillfrågade kommer inte ihåg, vet inte hur olika slags mat skall klassificeras eller överdriver i svaren för att medvetet eller omedvetet framstå som hälsomedvetna.

I föreliggande studie visade inte frågeformuläret något samband med dödligheten. En jämförelse med urinvärdena av polyfenoler, som är en objektiv mätmetod, visade emellertid en 30 % sänkning av totala dödligheten under 12-års-periden när resultaten justerats för kön och ålder.

Av de 807 deltagarna dog 274 under 12 år. 24 % av dödsfallen orsakades av hjärt-kärlsjukdom, 41 % av cancer och 27 % av andra orsaker. De som avled tillhörde framför allt den äldre gruppen, var män, rökare, var stillasittande, fick demens och hade lungsjukdom (KOL).

Studien gjordes i Toscana, Italien, där man sannolikt äter betydligt med frukt och grönt än i Sverige.

Till artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)