Tandhälsoförbundet driver frågan att det inte ska kosta mer att gå till tandläkaren än till doktorn. Förra valrörelsen profilerade sig Vänsterpartiet med att ingen skulle betala mer än 2000 kronor per år för tandvården. Endast Centerpartiet och Moderaterna var tydliga med att de ville ha kvar nuvarande system med subventioner. Varför händer ingenting?

Inget annat har hänt än att regeringen tillsatte en utredning om jämlik tandhälsa. Slutbetänkandet publicerades för ungefär ett år sedan och innehöll inga förslag till att tandvården skulle inlemmas i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Dock föreslogs att alla över 85 år skulle få gratis sjukvård. Men inte ens ett sådant förslag har riksdagens politiker försökt driva. 

Utredningen beräknade dock att om samma högkostnadssskydd skulle gälla för tandvården som för sjukvården skulle den faktiska kostnaden bli 6 till 7 miljarder kronor. Inga som helst analyser gjordes för att undersöka om förslaget skulle innebära kostnadsbesparingar inom sjukvården, tros att troliga sådana finns då många hälsobesvär börjar i munhålan.

Nu ser vi fram mot den nya valrörelsen med stor spänning. Majoriteten riksdagspartier anser att tandvården på sikt ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Det är helt orimligt att ekonomiskt svaga personer ska betala tandvården själva, anser flertalet partier. Det är också vad svenska folket önskar.

Tf väntar med spänning på hur partierna kommer att hantera tandvårdsfrågorna i valrörelsen. Sex miljarder är en liten summa jämfört med mycket annat. En ny värnskatt på höga inkomster skulle täcka utgifterna. I förhållande till kostnaden för sjukvården så är tandvården en mycket liten del. 

Inför den här valrörelsen finns ockå uppbackning för en tandvårdsreform från Funktionsrätt Sverige, LO och samtliga pensionärsorganisationer. Vänsterpartiet var redan i förra valrörelsen tydlig och Socialdemokraterna har ett uppdrag från kongressen att tandvården på sikt ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Flera andra partier är mer luddiga. 

Se mer om politiska partiernas ställningstagande hos Dental24
Se mer om förra valrörelsens ställningstagande i Tandläkartidningen
Se mer i Tf-bladets ledare

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)