Budgetpropositionen har lämnats och riksdagens allmänna motionstid har gått ut. Hur ser det då ut på tandvårdens område?  Regeringen har inte gjort några omprioriteringar utan årets anslag till den statliga tandvården är som tidigare. Vänsterpartiet sticker ut mest genom att föreslå att ingen ska behöva betala mer än 2000 kronor för tandvården. 

Av budgetpropositionen framgår att de statliga anslagen till tandvården är som tidigare liksom det statliga högkostnadsskyddet. Regeringen väntar sannolikt på utredningen om jämlik tandhälsa innan några förändringar föreslås. 

Vänsterpartiet har det mest långtgående förslaget, vilket innebär att patienten betalar som mest 2000 kr och därefter blir tandvården gratis. Partiet vill också reglera prissättningen i tandvården genom att sätta ett tak för vad tandläkaren får ta betalt. 

Sverigedemokraterna vill sänka tröskeln för högkostnadsskyddet till 2 000 kr och Kristdemokraterna skriver att de på sikt vill sänka tröskeln för högkostnadsskyddet.

Miljöpartiet vill på sikt ha samma högkostnadsskydd i tandvården som i hälso- och sjukvården, vilket också flera enskilda socialdemokrater motionerat om, i riksdagens nyligen avslutade allmänna motionstid.

Liberalerna har liknande tankar och skriver att tänderna ska betraktas som del av kroppen. Centerpartiet har skrivit mycket sparsamt i sin partimotion om tandvård, men anser att tandvården är en del av kroppen.

Flera socialdemokrater har skrivit enskilda motioner om en reformering av tandvårdsstödet och att det på sikt ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Kristdemokraterns vill också reformera lagstiftningen för att garantera att patienterna får korrekt information för att kunna fatta väl grundade beslut.

Här finns höstens riksdagsmotioner
Här finns socialdepartementets del av finanspropositionen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu