Tandreglering för att få jämna tandrader har blivit allt mer populärt. Tidigare användes metalltrådar för att få tänderna att förflyttas. Sedan flera år finns även plastskenor för tandreglering. De senare är genomskinliga och syns därför inte så mycket och de är avtagbara. Skenorna kallas aligners och har fått stor spridning bland allmäntandläkare under senare år. Frågan är om de är bättre än metalltrådar?

Den norska tandläkartidningen "Tidene" tar upp temat i en artikel. Av den framgår att aligners blivit väldigt populära. Ofta fungerar de bra, men det finns också fallgropar som behöver uppmärksammas.

Tandhälsoförbundet har många medlemmar som är känsliga för metaller och är därför skeptiska till tandregleringsmaterial av metall. Många tål dem, men det finns också folk som blir allergiska. Därför är de nya genomskinliga plastmaterialen intressanta. 

Av artikeln framgår att det numera finns flera olika fabrikat, men någon värdering görs inte av dem. Artikelförfattaren konstaterar dock att det ofta tar längre tid än vad reklamen anger för att man ska få ett tillräckligt bra resultat. Ofta tar det ett halvår eller mer innan bettet korrigerats. Därmed behövs flera skenor och det kostar patienten mer än vad som förespeglats, vilket är viktigt att upplysa om innan ingreppet görs.

Viktiga fördelar är att aligners är genomskinliga och relativt osynliga. De kan tas av när man t.ex. ska äta och för rengöring. De skapar inte heller vita fläckar på tänderna som mer konventionella tandställningar och risken för karies är också liten. 

Precis som tandreglering med metalltrådar krävs en retainer bakom tänderna som ser till att de inte går tillbaka till ursprungsläget. Om man ska vara metallfri är det viktigt att använda retainrar som är av komposit eller annat icke metalliskt material.

Till artikel i norska tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)