Runt vart femte implantat utvecklas periimplantit. En nyligen publicerad avhandling har undersökt kirurgisk behandling och fann att drygt hälften kunde uppvisa lyckat resultat. Det som inte nämns är titanets eventuella inverkan på immunsystemet med ökad risk för infektioner runt implantaten. Keramiska implantat av zirkonia drabbas mycket sällan av periimplantit.

Avhandlingen är skriven av Ahmad Aghazadeh som forskar vid universitetet i Malmö. Bakterier som ansamlas runt ett implantat kan göra att vävanden reagerar med inflammation och detta kallas peri-implantär mukosit. Ofta fortsätter inflammationen och så småningom påverkas benbildningen och man får benförluster runt implantatet, vilket kallas periimplantit. 

Ahmad Aghazadeh följde upp 45 patienter och fann bland annat att risken för periimplantit ökade hos personer med hjärt- och kärlsjukdomar och hos dem som förlorat tänder på grund av parodontit (tandlossning), men också rökning och dålig munhygien påverkade. 

Behandlingen gjordes kirurgiskt när bennedbrytningen runt implantatet var ett faktum. Det handlade dels om att ta bort infekterad vävnad och dels om att ersätta förlorat ben antingen med eget ben eller med syntetiskt ben. I gruppen som fick eget ben förbättrades 14 procent och så många som 40 procent förbättrades i gruppen som fick syntetiskt ben. Vid uppföljning efter fem år hade ingen förändring skett. 

Tf-bladet har publicerat en artikel om benersättningsmaterial där också syntetiska sådana rekommenderades. Önskvärt hade dock varit om forskaren följt upp även implantat av keramen zirkonia. Tandläkare som länge använt detta material uppger att det mycket sällan uppträder periimplantit runt dem. 

Intressant att veta är om titan triggar igång immunförsvaret och skapar grogrund för bakterier som därefter leder till bennedbrytning. Titanjoner friörs alltid till omgivande vävnad och det skulle kunna vara en anledning till sjukdomsutveckling. Det är inte heller ovanligt med allergier eller annan överkänslighet mot titan, som är ett mycket vanligt ämne i tandkrämer, som livsmedelstillsats med mera.

Tandhälsoförbundet rekommenderar implantat av zirkonia för att minska riskerna för allergi och överkänslighet. Nu för tiden finns många olika modeller och de läker in bra och lika hållbara som titanimplanta. 

Till pressmeddelande från Malmö universitet 
Till avhandlingen

Till Tf-bladet och artikel om benersättningsmaterial

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)