Pellagra är en form av B-vitaminbrist (B3) vars symtom är dåligt kända i vården. Ofta nämns problem som dermatit, diarré, demens och vid allvarlig brist dör man. En del läkare menar att även måttliga brister påverkar och försämrar hälsan hos befolkningen. Det kan handla om hudutslag, diarré och andra mag-tarmproblem, muskelsvaghet, irritabilitet och mycket mer liksom hallucinationer och andra psykiska besvär. 

I en artikel i Läkartidningen (2012) redovisas några fallbeskrivningar av B-3-brist (niacin eller nicotinamid) med klassiska symtom som hudutslag vid solexponering, diarré och andra magtarm-problem och muskelsvaghet. Dessa läkare anser att B-3-brist bör misstänkas hos patientr som har brist på nikotinsyra i kosten, har hög alkoholkonsumtion, anorexi eller vid behandling av vissa läkemedel. 

Av Wikipedia framgår att vitamin B-3-brist kan göra att man blir känslig för solljus, aggressiv, får hudutslag, håravfall och ödem. Inflammation i munhålan, svårighet att somna, mentala besvär, koordinationssvårigheter, nervproblem och hjärtproblem är också sådant som kan bero på allvarlig B3-brist. Även olika former av demens förekommer. 

Vilka effekter mindre uttalad B3-brist får framgår inte av Wikipedia eller av artikeln i Läkartidningen. Man kan dock misstänka att även brister som inte ger så allvarliga effekter som diagnosen pellagra påverkar enskilda individer. 

Forskaren och psykiatern Abram Hoffer som tidigare var verksam i Kanada och är en av förgrundsgestalerna i den ortomolekylära medicinen har diagnostiserat många patienter med vitamin B3-brist och fått mycket bra effekt med tillskott för patienter med schizofreni, ADHD och bipolär sjukdom. 

Hoffer anser att B-3-brist ger upphov till många olika symtom och har tillsammans med en kollega utarbetat frågeformulär för att klara rätt diagnos (se mer i hans bok via länken nedan, sid 111 och följande). 

Till artikel i Läkartidningen 

Till Wikipedia (svenska)

Till Wikipedia (engelska)

Boken Children´s Attention & Behavior Disorder

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)