Moderns rökning under graviditeten kan påverka fostrets gener. Längre fram i livet kan därför mammans rökning ge ökad risk för födoämnesallergier och astma, enligt ny forskning. Även kvicksilver från mammans amalgamfyllningar kan påverka fostrets gener eller genuttryck, visar annan ny forskning. Sådana genförändringar kan ärvas i flera generationer. Därför kan din mormors eller mormors mors vanor påverka din hälsa.

Forskning som redovisats i Dagens Nyheter visar tydligt att gener kan påverkas i fosterstadiet om mamman röker. Annan forskning visar att även kvicksilver från moderns amalgamfyllningar kan ge liknande effekter i fosterstadiet.

Det handlar om så kallade epigenetiska effekter, vilket innebär att tungmetaller i moderns blod översförs till fostret och där kan förändra genernas uttryck. Man kan säga att generna sätts på eller stängs av. Dessa förändringar är i sin tur ärftliga och därför kan momors eller mormors mors vanor påverka hälsan hos en enskild individ.

Forskarna identifierade närmare 3000 förändringar i gener som uppstått på grund av "felaktig" metylering påverkade av exponering av tungmetaller och giftiga kolväten via mödrarnas rökning under graviditeten. Dessa genförändringar ger enligt annan forskning upphov till ökad risk för astma, födoämnesallergier och cancer. Föränringarna kan sannolikt ärvas och därmed påverka kommande generationer.

Kvicksilver är en tungmetall som finns i cigarettrök, men når även fostret via moderns amalgamfyllningar, konsumtion av fisk, majssirap (HFCS) med mera. Forskare har redovisat modeller för hur kvicksilver påverkar genernas uttryck via "felaktig" metylering på liknande sätt som forskarna i den av DN refererade studien funnit att rökning gör.

Näringsbrister kan också inverka på risken för metylering av gener, vilket visats av forskare som arbetat fram modeller för kvicksilvers epigenetiska verkan. Bra matvanor och/eller kosttillskott under graviditeten och under spädbarnets första tid kan därför också påverka den framtida hälsan och i detta fall i positiv riktning. 

God näringsstatus hindrar således de negativa effekterna av rökning respektive kvicksilverexponering under graviditeten.

Forskare har gjort en mycket intressant jämförelse av frekvensen autism i USA respektive Italien.  Den höga andelen autistiska barn i USA korrelerades till amerikanarnas höga konsumtion av majssirap (HFCS), vilket påverkar kroppen negativt på två sätt. Dels innehåller majssirapen både kvicksilver och fruktos som är kända för att påverka en viss gen (PON1). Dels försämrar majssirapen den allmänna näringsstatusen och  leder bland annat till brist på mineralerna zink, kalcium och forsfor.

Näringsbrister leder till ökad oxidativ stress i hjärnan på grund av tungmetaller och andra gifter.  När PON1 genen påverkas ökar nivån i blodet av homocystein som enligt forskarna leder till onormalt snabb metylering av DNA och dessa effekter kan då ärvas och påverkar frekvensen av autism men ökar också  risken för allmänna neurologiska problem.

Se mer via länkarna nedan

Till DN-artikel om rökning och påverkan på gener

Till forskningsartikel om gener (engelska)

Till forskningsartikel om rökning och födoämnesallergier (engelska)

Till forskningsartikel om kvicksilver epigenetik, polymorfism och hälsorisker (engelska)

Till forskningsartikel om kvicksilvers epigenetiska påverkan vid autism (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)