Det kan alltid uppstå skador på patienterna i vården. Den danska tandläkartidningen tar upp detta tema. Vanligt vid tandvård är skador på tandköttet och blödning, vilket kan påverka patientens välbefinnande. Det inträffar fördröjning av kariesbehandling som också kan leda till allvarliga problem. Skador efter tandreglering är inte ovanligt och det inträffar också att t.ex. filar hamnar i rotkanalen och medför risk för bakterieinvasion.

Patientskador till följda av medicinsk eller odontologisk behandling borde inte få förekomma. Av en artikel i danska tandläkartidningen framgår att det inte alls är ovanligt med tandvårdsskador. Ofta handlar det om problem i tandköttet och blödningar av olika slag. 

Tandreglering är ett område som ofta är utsatt för problem. I samband med att tänder flyttas några millimeter åt ena eller andra hållet sker rotresorption, det vill säga tillbakabildning av roten. Det i sin tur gör att patienten i värsta fall tappar tanden. I samband med tandreglering får patienten svårt att hålla rent mellan tänderna och därför ökar också bildning av plack och ibland kan karies angripa. 

Människan är komplicerad och därför kan det vara svårt att fastställa direkta orsaker till tandproblemen. Metaller i munhålan är aldrig bra eftersom flera sådana ökar risken för galvaniska strömmar. Även andra tandlagningsmaterial kan påverka Tf:s känsliga medlemmar negativt. 

Felaktigt gjorda rotfyllningar innebär också stora problem. Det kan exempelvis gälla om en fil fastnat i rotkanalen, vilket alltid orsakar bakterietillväxt med gifter som påverkar immunförsvaret.  Om en tand tagits bort utan noggrann rengöring kan rotrester eller kvarvarande bakterier påverka hälsan. 

Uppstår problem ska man prata med sin tandläkare, som i de allra flesta fall har en försäkring som täcker kostnaderna. Hjälper inte det får man gå vidare till Patientnämnden (folktandvården m fl) eller till Privattandläkarnas förtroendenämnd. I Sverige får man nästan aldrig skadestånd, men kanske slipper man betala kostnaderna. 

Se mer den danska artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)