Tandläkare ska informera patienten om biverkningar av dentala material, vilka olika behandlingsalternativ som står till buds och vilka biverkningar som kan uppstå. Dock är det inte lika tydligt i tandvården som i den medicinska vården. Anledningen är att Patientlagen inte gäller för tandvården, vilket medför att man som patient i tandvården har betydligt sämre möjligheter att ställa krav. Nu har myndigheten för Vårdanalys startat ett projekt för att kontrollera vilken information patienterna får och vilken de önskar. 

Tandhälsoförbundets erfarenhet är att ytterst få tandläkare berättar om vilka biverkningar man kan få av dentala material eller av olika behandlingar som rotfyllningar, tandställningar, implantat  etc. Det innebär att patienten sällan kan göra ett väl informerat val. 

Frågan är vems ansvar det är att sammanställa patientinformation och ge råd och anvisningar till tandläkare?  Socialstyrelsen har ett stort ansvar i denna fråga, men lagändringar behövs också för att ställa krav på adekvat patientinformatioin. 

Patientlagen reglerar tydligt vilka krav som ställs på patientinformation, men den gäller inte för tandvården. Tandvårdslagen är mer otydlig gällande informationsansvaret och därför behöver den förbättras. Nu har myndigheten för Vårdanalys startat ett projekt för att undersöka vilken information patienter inom tandvården vill ha. 

För mer  information eller kontakt med utredningen:; Linda Hörnqvist, e-post linda.hornqvist@vardanalys.se,  tel 08-690 41 57

Se mer här

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)