Färre går till tandläkaren jämfört med före pandemin och patienten betalar mer. Enligt TLV:s nya rapport betalar var tredje patient 20 procent över myndighetens riktpris, det vill säga det pris som försäkringskassan utgår ifrån då statligt stöd betalas till tandläkaren. De öka kostnaderna riskerar öka klasskillnaderna ännu mer gällande tandhälsan. 

Produktionen av tandvård inom det statliga tandvårdsstödet minskade under Covid-perioden och är fortfarande fem procent lägre än under 2019. Det berättar den statliga myndigheten TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) i en nyligen utgiven rapport. Främst är det folktandvården som drivs av regionerna som står för minskningen. Sannolikt beror det på svårighet att rekrytera tandläkare, vilket är särskilt märkbart i norra delen av landet. 

Färre besöker alltså tandvården. Andra rapporter tyder på att det är höga kostnader som leder till att folk bara besöker tandläkaren när det verkligen behövs eller är akut. TLV redovisar i sin rapport att var tredje patient betalar mer än referenspriset (dvs det pris TLV lagt fast och som ligger till grund för utbetalning från Försäkringskassan). Det kostar mer att gå till tandläkaren i dag än tidigare. 

Samtidigt som tandhälsan förbättrats i landet så har en betydande del av personer äldre än 65 år sina egna tänder kvar, vilket i sig borde öka behovet av tandvård. På sikt kan minskade besök hos tandläkaren på grund av att man inte har råd få negativa konsekvenser för folkhälsan. Särskilt kommer det att märkas hos personer som redan har dålig tandhälsa, vilket ofta hänger ihop med små ekonomiska marginaler. 

I Sverige råder fri prissättning i tandvården, vilket betyder att tandläkaren kan ta vilket pris som helst samtidigt som TLV fastställer så kallade riktpriser som ligger till grund för vad försäkringskassan betalar ut i statlig ersättning till tandläkaren. Om tandläkaren tar ett högre pris är det patienten som står för merkostnaden och enligt TLV betalar var tredje patient 20 procent mer än riktpriset.

För att minska skillnaderna i pris har TLV på regeringens uppdrag startat tandpriskollen.se dit tandläkare rapporterar vilka faktiska priser de tar. Tanken är att patienterna ska välja den billigaste tandläkaren för att därmed pressa priserna. Stora problemet är dock att folk vill ha en bra tandläkare och de som har råd är beredda att betala mer för det. Därtill kommer folks ovilja att byta tandläkare ens om de är missnöjda. Det är alltså svårt att få genomslag för priskonkurrens i tandvården. 

Priskonkurrensen kan på sikt bli ännu svårare då tendens finns att mindre företag köps upp och tandvården alltmer bedrivs av större eller medelstora företag och tandvårdskedjor. Anledningen är den höga lönsamheten inom branschen som lockar riskkapitalister, vilket på sikt kan skapa kartellbildning.

I framtiden kan klasskillnaderna i tandvård komma att öka. Bäst är om riksdagen fattar beslut om ett högkostnadsskydd för tandvården i samma storleksordning som för sjukvården. Det ska inte kosta mer att gå till tandläkaren än till doktorn. 

Till mer information på TLV:s hemsida

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)