"Tala om tänder. Patienters erfarenhet och behov av information om tandvården" heter en rapport från Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys som undersökt patienters erfarenheter och behov av information i tandvården. Den visar att många vill ha bättre information om kostnader och olika behandlingsalternativ. Det är hög tid att Socialstyrelsen får i uppdrag att utfärda sådan information som tandläkaren kan ge till sina patienter. 

Undersökningen bygger på en enkät till patienter (5 200 personer har besvarat den) om hur de upplever informationen de får från tandläkaren om priser och olika behandlingsalternativ. 

Det är mycket tydligt att patienterna har dålig kännedom om vilka stöd som finns i tandvården och att de inte heller förstår att det råder fri prissättning, det vill säga att tandläkare ofta har sin egen prissättning och därför varierar priserna mellan tandläkare. 

Knappt hälften av patienterna ansåg att de fick tillräcklig information om kostnaderna för olika behandlingsalternativ innan behandlingen påbörjades. Många ansåg att de inte fått kunskap om olika behandlingsalternativ som kunde varit möjliga. Få patienter söker själva information om olika alternativ och om de gör det finns svårigheter att förstå innebörden av alternativen. 

Författarna till rapporten sammanfattar det hela med att bättre och mer tillgänglig information behövs för den som är patient i tandvården och det gäller både val av behandling och pris. Information från en neutral part efterfrågades. Då tandvården är en viktig del av en människas hälsa är det enligt rapportförfattarna viktigt att fortsätta att följa upp tandvården ur ett patientperspektiv.

Tandhälsoförbundet har under flera år fört fram till Socialstyrelsen att myndigheten borde ta ansvar för patientinformation och göra det möjligt för tandläkaren att lämna över broschyrer i olika frågor. Informationen kan likna den som Tf ger sina medlemmar i olika frågor. Socialstyrelsen anser emellertid inte att det ingår i deras uppdrag. Därför behövs ett politiskt initiativ i denna fråga. 

Till rapporten

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13 plus onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)