Som patient i tandvården har man sämre rättigheter jämfört med den medicinska vården. En anledning är att Patientlagen inte gäller för tandvården. Trots att man betalar merparten själv finns inga lagliga möjligheter att ställa tandläkaren till svars för undermåliga arbeten eller bristande information om risker med behandlingen. 

Flera lagändringar behövs för att stärka tandvårdspatientens ställning. I dag finns exempelvis inga direkta lagkrav på att tandläkaren ska informera om risker för biverkningar med de tandvårdsmaterial som används inte heller finns krav på information om olika behandlingsmetoder och dess risker. Detta trots att sådana krav finns i Patientlagen som gäller den medicinska vården.

Trots att tandvårdspatienten betalar så gott som hela kostnaden själva för den vård och behandling som ges finns inget skydd i konsumentlagstiftningen för dig som patient i tandvården. Rättelse i form av pengar tillbaka kan man möjligen få genom att själv kontakta Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) eller privattandläkarens eget försäkringsbolag. 

Klagomålshanteringen är också annorlunda om du går till folktandvården eller till en privat tandvårdsklinik. Regionernas tandvård klagar hos Patientnämndern medan privata tandläkaren har en egen instans som kallas Privattandläkarnas förtroendenämnd. 

För att förbättra den rättsliga ställningen för patienter i tandvården föreslår Tandhälsoförbundet att delar av Patientlagen införs i Tandvårdslagen och att Konsumenttjänstlagen omfattar även tandvård som man själv betalar merparten av. Se mer i utredningen som kan laddas ner som pdf-fil.

Viktigast av allt är emellertid att tandvården inlemmas i den statliga hälso- och sjukvården och omfattas av samma högkostnadsskydd. Det skulle innebära att patienten inte behöver betala mer än 1100 kr årligen för tandvården och därmed skulle också omgörning efter felbehandling omfattas av detta högkostnadsskydd och inte belasta patienten ekonomiskt.

Dock är det lång väg innan en sådan reform blir verklighet. Möjligen kan utredningen om jämlik tandhälsa, som presenteras den 1 mars, att ge förslag till början på en sådan resa.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)