Sveriges Radio har publicerat ett mycket vinklat inslag (4/11) angående det statliga tandvårdsstödet. Tandhälsoförbundet har länge drivit frågan om samma högkostnadsskydd för tandvården som för övrig sjukvård. Flera partier har nu anslutit sig till en sådan inriktning. Men nu har plötsligt Sveriges Radio tagit ställning emot detta och gjort ett mycket vinklat inslag där endast tandläkare som är emot reformen får utrymme att uttala sig. Inte en enda patient har intervjuats.

Att svensk public service på detta sätt tar ställning utan att släppa fram patienter och de organisationer som under valrörelsen drivit frågan om en billigare tandvård är märkligt. Man kan undra vilkas ärenden Sveriges Radio går. Något opartiskt inslag var det definitivt inte.

De tre tandläkare som intervjuas i inslaget är negativa till billigare tandvård. Argumentet som de förde fram var att om tandvården blir billigare så skulle många fler gå till tandläkaren och laga sina tänder och kanske göra dyrare och mer omfattande behandlingar. Det skulle bli tandläkarkö, enlig en av de intervjuade. Detta tvivelaktiga argument upprepades av tre tandläkare och fick alltså stå helt oemotsagt i Sveriges Radio. 

Ett objektivt inslag borde ha lyft fram de patienter som inte har råd att gå till tandläkare och endast går då akuta besvär uppstår. De riskerar verkligen försämrad tandhälsa och det kan gå snabbt. Tandhälsoförbundet som enda patientorganisation kontaktades inte av Ekots reportrar. 

Inte heller intervjuades pensionärsorganisationer,  LO och Funktionsrätt Sverige som också driver frågan om att tandvården ska ingå i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Ingen representant från dessa organisationer fick uttala sig i frågan. 

Sveriges Radio tog inte heller upp det faktum att många sjukdomar har sitt ursprung i munhålan och att en mer jämlik tandvård med stor sannolikhet skulle minska djupa karies, risker för rotfyllningar, tandlossning med mera. På sikt ger det billigare tandvård. Tandvården blir också billigare för samhället om man satsar mer på förebyggande vård, vilket man inte gör idag. Folkhälsomyndigheten har inte alls tandvård på agendan. 

Det finns inget stöd i någon forskning att billigare tandvård skulle leda till mer tandvård annat än i ett mycket kort perspektiv. Nödvändig tandvård som innebär att karies- och andra tandskador behandlas på ett tidigt stadium är något alla måste ha råd med i välfärdslandet Sverige. Så är det tyvärr inte i dag och det i sin tur leder till sämre tandhälsa för vissa grupper.

Det handlar alltså inte om den estetiska tandvården och den ska förstås inte subventioneras annat än i undantagsfall. 

Att dyr tandvård gör att folk sköter sina tänder bättre är arrogant och nedvärderande mot dem som inte har råd att gå till tandläkaren. Åndå fick detta påstående stå helt oemotsagt i Ekots inslag. Därtill finns ingen som helst evidens för detta påstående. Bra eller dålig tandhälsa har mer med socioekonomiska skillnader att göra. 

Det är märkligt att ett public service företag som Sveriges Radio gör ett inslag som är så ensidigt och vinklat som detta. 

Till inslaget Sveriges Radio Ekot (dagens eko 16.45 och 17.45 den 4 november 2022)
Till Tf:s anmälan till Granskningsnämnden

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)