Länge har uppfattningen varit att titanimplantat är biokompatibla och utan biverkningar. Allt mer forskning visar nu att det alltid frigörs titan från implantaten och det börjar redan när de sätts dit. Tandhälsoförbundet (Tf) får många samtal från personer som kopplar titanimplantaten till olika sjukdomssymtom inklusive allergier. Forskningen har nu hunnit i kapp patienterna och visar på risker med implantat av titan. 

Flertalet läkare och tandläkare tror felaktigt att titan inte kan ge upphov vare sig till allergier eller andra biverkningar. Tf:s medlemmar rapporterar om många olika symtom som kopplas till insättande av implantat av titan. Det kan vara allt från hudutslag, värk, extrem trötthet och inflammationer till torrhosta och bihålebesvär. De blir sällan trodda av läkare och tandläkare. 

Nu kommer alltfler forskningsrapporter som visar att nanopartiklar av titan frigörs från implantatet och återfinns i vävnaderna runtom implantatet, men också att nanopartiklarna sprids i kroppen och till och med kan tränga igenom blodhjärnbarriären. De forskare som undersöker titanets korrosion och biverkningsrisker är allvarligt oroade.

Studierna visar tydligt att titan frigörs från implantatens yta redan då det sätts på plats och titan fortsätter att frigöras. Det finns stark evidens för att nanopartiklar av titandioxid skapar lokal inflammation och sannolikt ger upphov till peri-implantit (inflammation runt implantaten).

Så snart en inflammation uppstått triggar den korrosionen av implantatet ytterligare. Forskarna pekar på att inflammationen i sig bildar fria radikaler och andra ämnen som aktivt fräter på titanlegeringen och det skapas också en sur miljö. Allt detta ökar korrosionen.

Höga halter titan har uppmätts i områden med peri-implantit, vilket ytterligare stärker sannolikheten att det är just titanet som orsakar inflammationen. Runt implantat av keramen Zirkonia uppstår sällan inflammationer, vilket också tyder på att det är titanet som orsakar inflammationerna. 

Partiklarna sprids till olika delar av kroppen och transporteras till olika organ. Detta oroar forskarna och de anser att mer forskning behövs för att förstå hur titanet kan påverka hjärnan, nervsystemet och hur det påverkar fostret om nanopartiklarna tränger igenom placentan. 

Forskningsartikeln som nås via länken nedan visar tydligt både mekanismer för hur nanopartiklar av titan och titandioxid frigörs från implantatet och vilka verkningsmekanismer vi i dag känner till gällande risk för biverkningar. Mycket i vården skulle vinnas på att läkare och tandläkare lyssnar på sina patienter då skulle man snabbt upptäcka risker med olika material och behandlingar. 

.Till forskningsartikeln (engelska)
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)