Tandhälsoförbundet har ställt 10 frågor till partierna om tandvård, nu inför valet. Liberalerna kommer bäst ut. Tre partier har svarat positivt på hälften av frågorna och det är Centern, Vänsterpartiet och Moderaterna.Ssocialdemokraterna och Kristdemokraterna ligger på delad sistaplats. I många frågor har dock partierna inte tagit ställning. Tydlig politisk majoritet finns dock för att tandvården på sikt omfattas av hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd, endast moderaterna säger nej till detta.

Positivt är att alla partier utom M anser att tandvården på sikt ska inlemmas i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Endast V och Mp  är dock beredda att avsätta budgetmedel för detta. Övriga partier uppger att de inte tagit ställning i budgetfrågan med undantag för M som säger nej till reformen. En tydlig politisk majoritet finns således.

De flesta partier har förstått att amalgam, som till hälften består av kvicksilver, utgör en hälsofara för vissa känsliga grupper. Tre partier har emellertid inte tagit ställning (Mp, SD och L) i denna för Tf viktiga fråga.

En följdfråga ställdes om partiet anser att riktlinjer för amalgamsanering bör utarbetas av Socialstyrelsen. På den frågan svarade flera partier ja (C, V, M, SD och L). SD sällade sig till den här gruppen, trots att de inte tagit ställning till om amalgam är hälsofarligt eller inte.

Gratis byte av amalgamfyllningar finns inte ett enda parti som svarar ja på.

Gällande patientens rätt att själv besluta om döda och rotfyllda tänder är flertalet partier osäkra och sex av dem har skrivit att partiet inte tagit ställning. Endast M och L anser att patienten ska få bestämma själva i denna för Tf viktiga fråga.

Patientlagen gäller i dag inte för tandvården, vilket medför sämre rättigheter för tandvårdspatienten till information med mera. Hälften av partierna anser att Patientlagen även ska gälla tandvården (M, SD, L och KD) och övriga partier har inte tagit ställning.

På frågan om tandvården ska ingå i Konsumentköplagen i syfte att stärka patientens rättsliga ställning svarade bara C och Mp ja. Några partier var tydligt emot detta förslag (S, M och SD) och övriga uppgav att de inte tagit ställning.

Den sista frågan gällde om tänderna ska betraktas som del av kroppen och på den svarade samtliga partier ja. Någon följdfråga om vilka åtgärder som skulle vidtas för att uppnå detta mål ställdes aldrig.

Se mer Tf:s rapport
Se också artikel i Aftonbladet om oron över att alla inte har råd att gå till tandläkaren

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)