Forskning visar att en bevärlig bakterie som finns i munhålan hos personer med parodontit kan öka risken för Alhzheimers sjukdom. Bakterien har påvisats i ryggmärgsvätskan hos Alzheimerspatienter och även i hjärnan på avlidna patienter. Det finns också annat som tyder på att bakterien har betydelse för utveckling av Alzheimers sjukdom. 

En internationell forskargrupp rapporterar om forskning som tyder på att bakterien Porphyrinibas gubguvakus (PG) kan vara en orsak till Alzheimers sjukdom. Denna bakterie är vanlig bland dem som har parodontit eller tandlossning. Det forskarna funnit är bland annat:

 • Bakterien kan påvisas i ryggmärgsvätskan hos patienter med Alzheimers sjukdom och i hjärnan hos döda patienter som haft Alzheimers sjukdom.​
 •  Hos möss som fick PG i munnen fann man att bakterierna också spreds till hjärnan.
 •  Gingipainer som bryter ned det s.k. tauproteinet har förhöjd aktivitet hos patienter med Alzheimers sjukdom. Gingipainer är potenta toxiner som bildas av PG och som påverkar immunsystemet med mera. Hos möss som fått PG begränsas skadorna på hjärnan om de får behandling för att hämma gingipain. 

Det forskarna också funnit är att Alzheimers sjukdom kan minska om patienten får det ämne som hämmar bildningen av gingipainer. Det är säkert långt kvar till behandling av dementa personer, men kanske kan man i en framtid hitta ett sådant medel. 

Till artikel i Tandlaegebladet (danska)
Till forskningsartikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

 • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Patientens rättigheter som konsument stärks.
 • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
 • Tandvården ska bli helt metallfri.
 • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
 • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
 • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
 • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)