Ozonterapi i tandvården är mycket intressant och viss forskning finns som visar möjligheterna. Ozon är känt för att döda bakterier, svampar och virus och därför kan man misstänka att det också kan ha effekt på munhälsan. God erfarenhet av ozon finns bland annat för att rensa bort bakterier med mera efter extraktioner och också för att behandla infektioner i käkbenet.

Ozon består av tre syreatomer och lämnar lätt över en syreatom, vilket kallas oxidation. Bakterier, virus och svampar förstörs av ozon och ozon används bland annat för att rena luft. Forskning finns som redovisar effekten av ozonterapi i tandvården.

Ozon används främst i tre olika former nämligen ozonerat vatten, olivolja mättad med ozon eller bara ozongas. I svensk tandvård används ozon främst i gasform.  

Ozongas når djupt in i kaviteter och också djupt ner i rotkanaler och in i käkbenets håligheter. Ozon dödar effektivt mikroorganismer. Att ta bort karies fungerar bra med ozon liksom vid tandköttsinflammationer orsakade av bakterier, virus eller svampar. 

Vid borttagning av tänder och särskilt rotfyllda sådana är ozon ett utmärkt komplement till tandläkarens rensning av käkbenet. Dålig andedräkt tycks också kunna behandlas med ozon och då företrädesvis ozonerat vatten eller olja mättad med ozon.  

Intressant är att ozon stimulerar immunförsvaret genom att aktivera makrofagerna. Om man ger ozon vid flera tillfällen under en period stimulerar ozonet bildning av enzymer bland annat dehydrogenas, glutation och katalas. Samtliga är viktiga vid avgiftning.

Även proteinsyntesen verkrar förbättras av ozon, vilket särskilt gäller mitokondriernas ribosomer som regenererar vävnader och därigenom läker vävnadsskador. Bildning av kväveoxider stimuleras också, vilket gör blodkärlens väggar mer elastiska och därmed syresätts organen bättre och risken för blodproppar minskar.

Ännu mer intressant är att ozon verkar förbättra tändernas remineralisering genom att hjälpa kalcium och fosfater att diffundera in till den inre ytan av emaljen eller dentinet och där bilda hydroxiapatit.

Av refererad forskningsrapport framgår att ozon öppnar dentinkanalerna samtidigt som proteinsyntesen av interleucin, prostaglandiner och leukotriner ökar, vilket förbättrar läkningen. Samtidigt bidrar ozonet till att förbättra syresättningen av blodet. Allt detta leder till att inflammationerna minskar.

Vid extraktion av tänder och speciellt vid borttagning av rotfyllda tänder skapar ozonet bra förutsättningar för snabb läkning och bentillväxt. Personer med osteonekros i käkarna kan, enligt forskningsrapporten, få ökad bentillväxt av ozonterapi.

Människans normala celler påverkas i ringa grad av ozonterpi. Ozongas kan dock vara negativt för andningsvägar och lungor samt ögonens slemhinnor och dessa bör därför skyddas. Intressant är om svensk tandvård ökar användningen av ozon för att förbättra erfarenheterna.

Till forskningsartikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)