Ozon gas eller ozon löst i vatten har antimikrobiella egenskaper, visar modern forskning. I tandvården kan ozon användas för att ta bort karies, syresätta vävnaderna och öka syremättnaden i cellerna. Det senare förbättrar läkningen. Fråga efter ozon hos tandläkaren. 

Karies är en vanlig sjukdom. Att behandla och förebygga karies är därför ytterst angeläget. Ozon används i tandvården för att ta bort karies, stimulera självläkning och för att ta bort bakterier i tandköttsfickor och i infekterade rotkanaler. Ozon används i form av gas, löst i vatten eller i olja. 

Ozon har antimikrobiella egenskaper och dödar därmed bakterier och är särskilt effektiv på anaeroba bakterier vanliga i rotfyllda tänder. Om rotfyllningar ska göras (vilket Tandhälsoförbundet är skeptisk mot) bör ozongas applicera i rotkanalen för att ta död på bakterier, men tyvärr är det flera bakterier där ozon har diskutabel effekt. 

Ozongas öppnar dentinkanalerna och förbättrar diffussionen av kalcium och fosfater samt andra viktiga näringsämnen. Syresättningen ökar också, vilket förbättrar den naturliga läkningen och regenerering av vävnader. Risken för så kallad dry socket minskar också påtagligt om ozon används.

Under de senaste åren har ozonterapi varit föremål för mycket forskning, vilket gör det möjligt att applicera ozon i specialiserade tandbehandlingar och stödja användningen av ozonterapi med objektiva resultat. Trots det används sällan ozon i svensk tandvård.

Ozonterapi används huvudsakligen som ett komplement till den primära kliniska eller farmakologiska behandlingen. Under litteraturanalysen noterades att ozonterapi inom tandvård är föremål för pågående forskning, men resultaten är inte alltid konsekventa. 

Se mer i Tf-bladet
Ozonterapi forskning reviewartikel
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)