Att överviktiga har dålig tandhälsa och ökad risk för tandlossning är känt. Nu har forskare via musförsök funnit att övervikt i sig skapar inflammationer som i sin tur ökar ett visst ämne som påverkar cellbildning i käken. Andelen celler som bryter ner ben ökar då, vilket gör att det blir obalans mellan celler som bryter ner och celler som bildar nytt ben. Försöken har gjorts på möss.

Forskare har alltså studerat tandlossning hos feta respektive smala möss. I ett djurförsök kan man likställa många faktorer, vilket ökar försökets trovärdighet. Mössen delades in i två grupper, en som åt extremt fet mat (45 % fett) och en annan som fick extremt fettsnål kost (mindre än 10 %). Detta pågick under 16 veckor.

Försöket bekräftar tidigare vetenskapliga försök. Forskarna visade att proteinet MDSC (myeloid-derived suppressor cells) vid fetma och ombildas till så kallade osteoklaster (bennedbrytarceller).

Högfettgruppen blev feta, fick mer inflammationer och ökade andelen MDSC i benmärg och njurar jämfört med gruppen som bara fick 10 procent fett. Den här gruppen förlorade också mer alvoelärt ben, dvs det ben som håller tänderna på plats.

Risk för benförluster ökar också genom att forskarna fann hela 27 gener hos den feta gruppen möss som man tidigare konstaterat ökar bildningen av så kallade osteoblaster (bennedbrytarceller). 

Till översiktsartikel i Nutrition Review (engelska)
Till den vetenskapliga rapporten (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)