Mellan fyra och sex procent av befolkningen kan vara överkänslig för titan trots att metallen beskrivs som biokompatibel och trots att många menar att det är ett inert material. Titan finns i tandimplantat, men  också som färgämnet titanvitt i tandkräm, mediciner, godis med mera. I tandvården kan titan ersättas, men än så länge går det inte för alla kroppsimplantat.

Titan kan ge allergi eller annan överkänslighet. Men varken tandvården eller sjukvården förstår dessa problem eftersom de i utbildningen lärt sig att titan är biokompatibelt och att det inte frigörs några titanjoner som kan påverka kroppen. 

Alltmer forskning visar nu att titan korroderar i kroppen och frigör titan och man har hittat både titanjoner och nanopartiklar av titan i vävnaderna runt implantat. Finns andra metaller närvarande kan galvaniska strömmar uppstå som gör att titanet korroderar fortare. Särskilt mycket titan frigörs om också guld finns närvarande. 

Allergier mot titan förekommer i ungefär samma utsträckning som allergier mot kvicksilver eller kanske mer. Alla utsätts för titan i form av det vita färgämnet titandioxid som finns i tandkräm, mediciner och godis. 

Allergier mäts via hudtester i Sverige, men titan svarar dåligt på sådana tester och ger sällan resultat. Det kan vara en anledning till att sådana allergier inte uppmärksammas i vården.

Melisa-testet som mäter minnesceller i blodprover upptäcker relativt ofta känslighet mot titan och det kan vara mellan fyra och sex procent av befolkningen som är överkänsliga mot titan. 

Titan finns i ortopediska och odontologiska implantat av olika slag och ibland finns inga andra alternativ än titan. Gällande tandvården finns alltid andra alternativ och det är därför klokt att välja keramiska implantat. Dessa tillverkas av en oxid av zirkonia som upphettas kraftigt och bildar ett stabilt keramiskt material. Sällan uppträder allergi mot zirkonia.  

Se mer här (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)