Nästan alla patienter som hade bevär efter ortopediska operationer med inflammation, värk, utslag och klåda förbättrades då de följde de provsvar som Melisa-testet gav. Många fler än vad vi tror är känsliga för metaller, men fortfarande använder svensk vård endast så kallade hudtester. De är osäkra och ger sällan eller aldrig utslag för titanallergi. Alla får därför inte rätt diagnos. Nu har forskare i Prag återigen visat på Melisa-testets förträfflighet när det gäller känslighet för metaller. 

Studien har gjorts vid Charles-universitetet i Prag. Forskarna följde upp 32 patienter (varav 25 reagerat mot dentala material). Samtliga hade hälsoproblem relaterade till material som satts in i kroppen och hade därför genomgått Melisa-test. Uppföljning skedde efter att de tagit bort material som testet visat att de var överkänsliga mot. 

Flera av patienterna upplevde problem med inflammationer, ödem, värk, klåda, utslag och försämrad funktion i leder. Några av dem som hade problem med dentala material (främst amalgam) hade lichen planus (vita strimmor i slemhinnan), brännande känsla i munnen, klåda, blåsor i munnen och irritation i tandköttet och några av dessa hade också allmänsymtom som extrem trötthet, huvudvärk m.m. 

Bland de patienter som tog bort de metaller de inte tålde tillfrisknade 94 %. Detta visar att överkänslighet mot metaller är en viktig orsak till biverkningar av kroppsimplantat. Få implantat utan metaller finns i dag. Knäimplantat kan fås helt utan metaller liksom tandfyllningar och implantat i käkbenet.

Vet man med sig att man är känslig ska man således efterfråga implantat utan metaller. Det kan också vara klokt att göra ett Melisa-test (se mer www.melisa. org) innan implantatet sätts in. Tyvärr får de flesta betala dessa tester själva då man i Sverige vanligen endast testar via så kallade hudtester. 

Av forskningsartikeln framgår att det är vanligt med allergier mot kvicksilver och titan. Men även andra metaller kan ge besvär. 

Se mer forskningsartikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (Telefontid under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)