">

Läkemedel mot cancer och benskörhet kan negativt påverka käkbenet och orsaka ostenekros, det vill säga att käkbenet förstörs eller "ruttnar". I andra delar av kroppen bygger dessa läkemedel upp ben, men det är alltså tvärtom i käkbenet. Berätta därför för tandläkaren om sådana preparat används. 

Läkemedelsrelaterad osteonekros i käkarna (MRONJ) är alltså en väl känd biverkning av läkemedel som stärker skelettbenen. Vid cancerbehandling ges ofta höga doser under en kort tid medan bensköra personer får lägre doser, men kan behöva ta läkemedlet resten av livet. Då kan käkbenet påverkas negativt.

Så kallade bifosfonater används ofta (t.ex. alendronat, zolendronsyra, etidronsyra, ibandronat, pamidronat, riseronat). Även så kallade monoklonala antikroppar kan användas (t.ex. Prolia och ZGEVA) som innehåller Denosumab. Dessa läkemedel hämmar nedbrytningen av ben och därmed byggs mer ben upp utom i käkbenet där det kan bli tvärtom. 

MRONJ kan uppträda kort efter att läkemedelsbehandlngen startat, men vanligare är att symtom uppträder först efter rätt lång tid. Det kan handla om smärta, diffust obehag i käken och ofta blir läkningen dålig efter tandutdragning. Därför uppstår vanligen besvär först då en tand dragits ut eller om man har parodonit eller periimplatit. 

Men även personer som inte tar sådana läkemedel kan få problem i käkbenet. Viktigt är då att tandläkaren vid borttagning av tänder verkligen går in och rensar käkbenet från död vävnad. Få svenska tandläkare gör detta på ett korrekt sätt om man ens hittar någon.

Anledningen är att en tandläkare nyligen förlorat legitimationen på grund av att hon gjort ingrepp i käkbenet och nu är även andra tandläkare oroade för att deras legitimationer ska återkallas. Åtminstone en av Tf:s tandläkare väljer nu att flytta utomlands på grund av IVO:s agerande mot svenska tandläkare. 

Inför risken att käkben försämras är det förebyggande arbetet viktigt, vilket innebär bra kost och täta tandläkarkontakter. Hos den som har proteser är det angeläget att anpassa dessa så att inga trycksår uppstår. Det är också nödvändigt att kompetens finns på tandläkarmottagningen gällande dessa besvär. 

Vanlig tandbehandling kan utföras, men tandutdragning bör göras av en käkkirurg, eftersom detta moment är särskilt känsligt. Patienten bör dock informeras om ökad risk för komplikatioiner innan åtgärder utförs. Viktigt är också att käkkirurgen verkligen tar bort all död vävnad, annars riskerar besvären att återkomma. 

Det allra bästa är förstås att inte ta något av läkemedlen som kan påverka käkbenet. Men har man  cancer eller benskörhet känner man kanske att andra alternativ saknas. För att stärka skelettet kan man dock först pröva att ta ordentligt med magnesium, fosfater, vitaminerna D3 och K2 samt C-vitamin. Låt tandläkaren eller doktorn kontrollera bentätheten  med täta intervaller för att tidigt upptäcka problem. I bästa fall hjälper de uppräknade kosttillskotten.

Se mer i danska tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)