Nu har en kritiserad forskningsartikel dragits tillbaka av tidskriften. Den kritiserade artikeln handlade om att cancerrisken ökar om man tidigare fått HPV-vacciner. Författaren ser en möjlig orsak till att den ökade förekomsten av cancer beror på att viruset redan smittat och finns i kroppen. Enligt författaren bildar i dessa fall kroppen inga antikroppar mot viruset och man får inget ytterligare skydd. Vaccinet anses möjligen kunna aktivera viruset att bilda cancerceller. 

Den omtalade forskningsrapporten har publicerats i Indian Journal of Medical Ethics av någon som kallar sig Lars Andersson vid Karolinska institutet. Nyligen upptagades det att det inte finns någon Lars Andersson vid KI och att namnet enligt tidskriften är en pseudonym då författaren inte vågar skriva under med sitt rätta namn. Nu har alltså tidskriften efter interna diskussioner dragit tillbaka artikeln.

Tandvårdsskadeförbundet har fått starka påtryckningar att ta bort detta inlägg inklusive länken till artikeln. Förbundet har dock låtit den ligga kvar till dess de som påstår att det är fake news kommer med bättre bevisning för detta än Läkartidningens artikel. Nu har alltså tidskriften dragit tillbaka artikeln och den går därför inte längre att läsa.

Tandvårdsskadeförbundet anser att det är viktigt att alla åsikter får komma fram och om en forskare skriver under pseudonym kanske det finns anledning till det. Sannolikt har starka påtryckningar mot tidningen förekommit för att dra tillbaka artikeln. Vaccinmotståndare blir hårt åtgånga och i USA har flera av dem dött av oklara anledningar.

I detta sammanhang påminner vi om Suzanne Humphries som för lite sedan gick ut och offentligt berättade att hon var mordhotad. Det har hon varit tidigare, men denna gång kändes det mer allvarligt. Någon polishjälp fick hon inte. Hon säger också i ett annat inlägg på youtube att svenska läkare är livrädda för att kritisera vacciner. 

I den kritiserade forskningsartikeln skriver författaren att vaccin mot livmoderhalscancer kan vara orsak till den ökade andelen livmoderhalscancer hos kvinnor mellan 20 ch 49 år ,vilket kommenterats i olika sociala medier. Redan tidigare har rapporterats om en oförklarlig ökning av cancer mellan åren 2014 och 2015. Författaren till den kritiserade artikeln anser att det korresponderar väl med ökad HPV-vaccination i denna grupp flera år tidigare. Författaren menar kvinnor över 50 år inte har vaccinerats med HPV-vaccin och att det kan vara anledning till att man hos dem inte ser någon ökning av denna cancerfram.

Livmoderhalscancer har, enligt artikelförfatten, en snabb utveckling på cirka 3 år och därför är det rimligt att anta att en cancerökning kan ses bara några år efter vaccinationerna. Gardasil användes i Sverige från 2006 och under 2010 startade mer eller mindre massvaccination.  Omkring 80 % av flickorna i åldern 12 år vaccinerades och i åldersgruppen 13-18 år vaccinerades 50 %. Siffrorna är citerade från den tillbakadragna forskningsartikeln.

Författaren skriver att Gardasil prövades, menatt beräkingar endast gjordes på inidivider som var oexponerade för HPV 16 och 18. Om flickor tidigare exponerats för dessa stammar bildas, enligt artikeln, inga nya antikroppar och vaccinet kommer därför inte att fungera på dem. Om andra stammar av HPV uppträder har de vaccinerade inget immunförsvar för dessa.  Det finns över 200 olika typer av HPV och av dessa anses 12 vara högriskgrupp för cancer.

En möjlighet till ökad cancer kan vara att vaccinet reaktiverar virus som ligger latent. HPV-viruset kan ligga still långa tider och senare aktiveras. Vaccination i Sverige startade innan vaccinet var ordentligt prövat. Så långt kommer informationen från artikeln som nu dragits tillbaka.

Tandvårdsskadeförbundet efterlyser en ärlig debatt om vaccinernas för och nackdelar och framför allt att biverkningsriskerna tas allvar. Känsliga grupper måste identifieras för att slippa få biverkningar av vacciner. Litar samhället på att vaccinationer verkligen håller sjukdomar borta har det ingen betydelse om några procent av befolkningen är ovaccinerade. 

Till tidskiftens förklaring till varför vaccinartikeln dragits tillbaka (engelska)
Till Läkartidningens kritik av forskningsartikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu