Nu har en kritiserad forskningsartikel dragits tillbaka av tidskriften. Den kritiserade artikeln handlade om att cancerrisken ökar om man tidigare fått HPV-vacciner. Författaren ser en möjlig orsak till att den ökade förekomsten av cancer beror på att viruset redan smittat och finns i kroppen. Enligt författaren bildar i dessa fall kroppen inga antikroppar mot viruset och man får inget ytterligare skydd. Vaccinet anses möjligen kunna aktivera viruset att bilda cancerceller. 

Den omtalade forskningsrapporten har publicerats i Indian Journal of Medical Ethics av någon som kallar sig Lars Andersson vid Karolinska institutet. Nyligen upptagades det att det inte finns någon Lars Andersson vid KI och att namnet enligt tidskriften är en pseudonym då författaren inte vågar skriva under med sitt rätta namn. Nu har alltså tidskriften efter interna diskussioner dragit tillbaka artikeln.

Tandvårdsskadeförbundet har fått starka påtryckningar att ta bort detta inlägg inklusive länken till artikeln. Förbundet har dock låtit den ligga kvar till dess de som påstår att det är fake news kommer med bättre bevisning för detta än Läkartidningens artikel. Nu har alltså tidskriften dragit tillbaka artikeln och den går därför inte längre att läsa.

Tandvårdsskadeförbundet anser att det är viktigt att alla åsikter får komma fram och om en forskare skriver under pseudonym kanske det finns anledning till det. Sannolikt har starka påtryckningar mot tidningen förekommit för att dra tillbaka artikeln. Vaccinmotståndare blir hårt åtgånga och i USA har flera av dem dött av oklara anledningar.

I detta sammanhang påminner vi om Suzanne Humphries som för lite sedan gick ut och offentligt berättade att hon var mordhotad. Det har hon varit tidigare, men denna gång kändes det mer allvarligt. Någon polishjälp fick hon inte. Hon säger också i ett annat inlägg på youtube att svenska läkare är livrädda för att kritisera vacciner. 

I den kritiserade forskningsartikeln skriver författaren att vaccin mot livmoderhalscancer kan vara orsak till den ökade andelen livmoderhalscancer hos kvinnor mellan 20 ch 49 år ,vilket kommenterats i olika sociala medier. Redan tidigare har rapporterats om en oförklarlig ökning av cancer mellan åren 2014 och 2015. Författaren till den kritiserade artikeln anser att det korresponderar väl med ökad HPV-vaccination i denna grupp flera år tidigare. Författaren menar kvinnor över 50 år inte har vaccinerats med HPV-vaccin och att det kan vara anledning till att man hos dem inte ser någon ökning av denna cancerfram.

Livmoderhalscancer har, enligt artikelförfatten, en snabb utveckling på cirka 3 år och därför är det rimligt att anta att en cancerökning kan ses bara några år efter vaccinationerna. Gardasil användes i Sverige från 2006 och under 2010 startade mer eller mindre massvaccination.  Omkring 80 % av flickorna i åldern 12 år vaccinerades och i åldersgruppen 13-18 år vaccinerades 50 %. Siffrorna är citerade från den tillbakadragna forskningsartikeln.

Författaren skriver att Gardasil prövades, menatt beräkingar endast gjordes på inidivider som var oexponerade för HPV 16 och 18. Om flickor tidigare exponerats för dessa stammar bildas, enligt artikeln, inga nya antikroppar och vaccinet kommer därför inte att fungera på dem. Om andra stammar av HPV uppträder har de vaccinerade inget immunförsvar för dessa.  Det finns över 200 olika typer av HPV och av dessa anses 12 vara högriskgrupp för cancer.

En möjlighet till ökad cancer kan vara att vaccinet reaktiverar virus som ligger latent. HPV-viruset kan ligga still långa tider och senare aktiveras. Vaccination i Sverige startade innan vaccinet var ordentligt prövat. Så långt kommer informationen från artikeln som nu dragits tillbaka.

Tandvårdsskadeförbundet efterlyser en ärlig debatt om vaccinernas för och nackdelar och framför allt att biverkningsriskerna tas allvar. Känsliga grupper måste identifieras för att slippa få biverkningar av vacciner. Litar samhället på att vaccinationer verkligen håller sjukdomar borta har det ingen betydelse om några procent av befolkningen är ovaccinerade. 

Till tidskiftens förklaring till varför vaccinartikeln dragits tillbaka (engelska)
Till Läkartidningens kritik av forskningsartikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)