Coronaviruset har slagits upp stort och särskilt i Kina har kraftfulla åtgärder vidtagits för att stoppa det. Hittills har de dödsfall som inträffat främst varit personer som redan från början varit multisjuka och därmed särskilt känsliga. Det är förstås bra att vidta åtgärder för att minska riskerna och ha koll på läget. Med ortomolekylär medicin kan man göra mycket för att minska sjukdomstiden om man blir drabbad. 

Andrew Saul har sammanfattat den ortomolekylära medicinens framgångar när det gäller influensa. Främst handlar det om stora tillskott av C-vitamin som ges antingen intravenöst eller oralt med mycket täta mellanrum. Han föreslår att man börjar med 3-4 gram C-vitamin vid förkylning eller influensa och trappar upp dosen. Han anser också att man bör ta tillskott av D-vitamin, B-vitamin, A-vitamin liksom magnesium, selen och zink för att mota influensa vid grinden (se mer länkarna nedan). 

Inom den ortomolekylära medicinen föreslås mycket höga halter C-vitamin (uppemot 100 gram per dag. Tas C-vitamin oralt, vilket är det som är aktuellt i Sverige behöver man ta C-vitamin med mycket täta mellanrum och liposomalt C-vitamin kan vara ett bra men dyrt alternativ. Om man tar mycket höga doser (över 10-15 gram per dag) bör man ha kontakt med vården eller annan kunnig terapeut.

Höga halter C-vitamin kan leda till diarée och då är det viktigt att stoppa eller minska dosen. Det kan vara så att man tål mer C-vitamin om man är sjuk, eftersom kroppens behov då ökar och man kan därför prova sig fram.

Ska man tro doktor Saul och andra läkare inom den ortomolekylära medicinen så kan feber, hosta och andra symtom minska inom några timmar. Att bli helt frisk tar dock några dagar.

Till artikel/pressmeddelande om ortomolekylär behandling av virus (engelska)
Till artikeln/pressmeddelandet om behandling med höga doser C-vitamin (engelska)
Fallrapport, Journal of Orthomolecular Medicine (engelska)
Till forskningsrapport (engelska)
Till forskningsrapport från 2013 (engelska)
Vitamin C och immunförsvaret (forskningsrapport, engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (Telefontid under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)