Tandhälsoförbundet (Tf) har skickat in ett remissyttrande angående Socialdepartementets promemoria om lagstiftning för att kunna ställa krav på vaccinationsintyg, bland annat vid resor med tåg och buss. Idag publicerades också en debattartikel i Aftonbladet om risker för ett kontrollsamhälle om vaccinationspass införs.

Debattörerna i Aftonbladet skriver så här: Om någon för fem år sedan hade påstått att man inom en snar framtid skulle tvingas ta en spruta och visa sina papper för att få lov att gå på bio hade man trott att han var vansinnig. Men i dag ses det här som mer eller mindre naturligt.

Viktigt är att fundera över är vilken sorts samhälle detta leder till när man genom lättskannade digitala ID-handlingar kan styra över folks liv. För Tf:s medlemmar är inlåsningseffekten och utpekandet av enskilda individer som mindre goda samhällsmedborgare redan ett faktum. 

Anledningen är att en del av våra medlemmar har allvarliga fysiska besvär i form av extrem trötthet, värk, allergier, autoimmuna sjukdomar och ofta i kombination med ett nedsatt immunförsvar samt genetiskt dålig avgiftningsförmåga. Allt detta ökar oron för att få biverkningar.

En del av medlemmarna har svårt att bära ens små försämringar i hälsan och vågar inte ta vacciner eller mediciner. Ofta har de också erfarenhet av lång återhämtningstid efter vaccinationer eller påbörjad läkemedelsbehandling. Samtidigt är oron stor att bli smittad av covid-19 och andra virus eller bakterier. 

Tf anser det nödvändigt att folk själva ska kunna fatta beslut om vacciner, mediciner och andra behandlingar i vården, på samma sätt som stadgas i Hälso- och sjukvårdslagen och i Patientlagen. Det minsta man kan begära är att de som av hälsoskäl inte vågar vaccinera sig ska få slippa. Viktigt är också att riskgrupper definieras utöver det som tillverkarna själva varnar för.

I dag är hetsen  mot ovaccinerade stor och Tf får samtal från personer som känt sig tvungna att vaccinera sig på grund av tryck från anhöriga, vänner, läkare, körledare med flera. Folk ställs inför sin egen rädsla att bli allvarligt sjuk av vaccinet och att få slut på tjatet från omgivningen.

Krav på vaccinationsintyg och att man upplever att man inte längre själv kan bestämma över sin kropp ger förstås stor ångest. Därtill upplevs det som integritetskränkande.  

Tf säger nej till vaccinationsintyg i den form som föreslås av Socialdepartementet. Kraven framställs som frivilliga för verksamhetsutövarna vid större evenemang, på restauranger och på långväga resor med buss, båt eller tåg. Vi ser dock kraven som tvingande då restriktionerna på verksamhetsutövare som inte använder vaccinationsbevis blir höga och sannolikt ännu mer kostsamma än att kontrollera vaccinationsbevisen.

Det som förvånar är att departementet i sin promemoria inte gjort några som helst analyser över om smittspridningen verkligen skulle minska genom ett införande av vaccinationsintyg. Verkligheten visar faktiskt en annan bild. Vid flera spridningstillfällen, som t.ex. julbordet i Oslo, så är det de fullvaccinerade som spridit smittan och inte några ovaccinerade. 

Tf anser att om omfattande åtgärder planeras som strider mot befintlig lagstiftning inklusive grundlagsstadgade fri- och rättigheter måste ett mer omfattande underlag presenteras än vad departmentet åstadkommit. Det finns inte ens en analys över om smittspridningen verkligen minskar med införande av vaccinationsbevis (se mer Tf:s remissyttrade).

Inte heller har analyser gjorts av nyttan av vaccinationsbevis jämfört med kostnaderna de innebär, inga etiska aspekter har tagits upp och ingen som helst analys över vilka lagar detta förfarande strider mot har gjorts. Tf uppfattar åtgärderna som desperata och illa genomtänkta. 

Så omfattande inskränkningar i folks fri- och rättigheter som föreslås måste göras med ett betydligt säkrare underlag. Den som är det minsta konspiratoriskt lagd anser förstås att regeringen går i vaccinationsindustrins ledband och att vaccinationspassen endast är ett sätt att se till att alla vaccineras.

Men kanske är det endast panikåtergärder som återspeglas i promemorian och vi kan förstå att trycket på regeringen att skrida till handling är stort. 

I Aftonbladets debattartikel belyses de risker som är förknippade med vaccinationsintyg för att folk ska kunna delta i olika verksamheter. Debattörerna menar att detta kan så fröet till ett mer omfattande kontrollsamhälle. Det krävs därför både politiskt mod och hederlighet i denna fråga. 

Till Tf:s yttrande gällande socialdepartementets promemoria
Till Aftonbladets debattartikel

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)