Flera studier finns som visar D-vitaminets betydelse för tandhälsan. Nu finns en sammanställning av olika artiklar i ämnet publicerad. Den beskriver D-vitaminets roll och vilka negativa effekter på tandhälsan brister kan ha. D-vitaminets roll för att aktivera olika gener tas upp liksom behovet av D-vitamin då tandanlagen anläggs. Barn till kvinnor som tagit extra D-vitamin under graviditeten får färre hål i tänderna. 

Allmänt konstaterar artikelförfattarna att hög D-vitaminnivå skyddar mot kariesangrepp, diverse andra sjukdomar, cancer i munhålan och mycket mer. D-vitaminnivån mäts enkelt i blodet och då mäter man halten som 25-hydsroxivitamin D (25(OH)D). 

Hos foster kan det uppstå mineraliseringsproblem och risk för emaljskador om modern har för lite D-vitamin eller andra störningar i D-vitaminets metabolism. Tillskott av D-vitamin under graviditeten gav 50 procent minskad risk för mineraliseringsdefekter och lika stor minskning av risken för emaljdefekter hos de nyfödda barnen. 

Forskarna ser också kopplingar mellan låg D-vitaminhalt och ökad risk för parodontit (tandlossning). De skriver att effekten av att tillföra D-vitamin är ungefär lika stor som tillskott av C-vitamin. Man kan därför behöva både extra D-vitamin och C-vitamin. 

Tandhälsoförbundet kan konstatera att det vore bra om de nationella riktlinjerna för tandvården även inkluderar kontroll och provtagning av patienternas D-vitaminnivåer. Särskilt viktigt är det att gravida har tillräckligt höga nivåer D-vitamin.

Till den vetenskapliga artikeln om D-vitaminbrist och tandhälsa (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)