Tandhälsoförbundets medlemmar har ofta stora krav på tandläkaren och kan dessutom vara starkt kritiskt till vilka material som används och vilka behandlingar som ges. Att komma på kollision med varandra är stressande för båda parter och man borde mer diskutera hur bemötandet ska ske när patient och vårdgivare inte riktigt är överens.

Nu har forskare tittat på interaktionen med så kallade svåra patienter och tandläkare. Tvärt om det vill säga hur patienten påverkas av ointresserade, ovilliga och ibland aggressiva tandläkare skulle också behövas. Men nu är det tandläkarens problem som diskuteras i en forskningsrapport från Tromsö i Norge. 

Hur tandläkaren löser dessa interaktioner påverkar hur man mår på arbetet och kan orsaka utbrändhet med mera. Forskarna såg att vissa mentala strategier kunde förbättra hur tandläkaren tog och blev berörd av detta. Sannolikt påverkas även förhållandet mellan tandläkare och patient av det. 

Forskarna konstaterar att tandläkarnas empatiska färdigheter ofta är avgörande för hur förhållandet mellan hen och patienten utvecklas. Det handlar alltså mycket om tandläkarens tolkning av patientens situation.

Av studien framgår att olika sätt att begrunda och förstå andras mentala tillstånd kräver en metakognitiv förmåga. Om man själv som vårdgivare erkänner den inneboende osäkerheten i att förstå patienten minskar risken för stressiga möten liksom risken för stress senare. Inga könsskillnader uppmättes. 

Därmed har den emotionella kompetensen lyfts om som ett avgörande sätt att minska stressen på arbetsplatsen. Att öka medvetenheten om detta hos vårdpersonal är säker också väldigt bra för patienten. 

Till artikeln i Dental Tribune (engelska)
 Till forskningsartikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)