Är det verkligen sant att amning kan försämra barnets tänder? Viss forskning inom området finns, vilken visar att det inte är någon risk att amma upp till ett års ålder. Däremot kan fortsatt amning möjligen påverka kariesrisken. Men även andra faktorer än amningen påverkar.

Det danska Tandlaegebladet tar i en artikel upp just amningen och risken för att barnet får karies. Artikeln redovisar forskning inom området och också vad modersmjölken innehåller. Helt klart är att amning är viktigt för barnet på flera olika sätt, Forskningen som redovisas tyder på viss risk för ökad karies om barnet ammas under lång tid. Ett år utgör dock ingen ökad risk. 

Redovisad forskning visar dock på en ökad risk ju längre amningen pågår. Forskarna menar att risken minskar om barnet inte ammas på natten och bara ammas två gånger per dag. Sannolik orsak är modersmjölkens höga innehåll av mjölksocker (laktos).

Det artikeln inte tar upp är moderns intag av näring för att modersmjölken ska vara tillräckligt näringsrik och vad barnet äter utöver modersmjölken. Kariesrisken hos barnet minskar exempelvis om modern under graviditetens sista del tar D-vitamin som kosttillskott.

Annan forskning visar att salivens innehåll har stor påverkan för kariesrisken. Om saliven är sur eller om den inte innehåller tillräckligt med kalcium, fosfater, D-vitamin och vitamin K2 ökar risken för karies. Både barnet och modern behöver alltså bra mathållning plus kosttillskott av åtminstone D-vitamin som folk i Skandinavien får för lite av under en stor del av året. 

Tillskott av D-vitamin ges i dag till alla små barn, men det är också viktigt att det i kosten (inklusive modersmjölken) finns tillräckligt med kalcium, fosfater, kalium och magnesium. Dock är forskningen inom området eftersatt och därför vet vi inte säkrt om kosttillskott hjälper.

Buljong (helst egengjord) innehåller hög halt mineraler inklusive en del fettlösliga vitaminer och därför kan det vara klokt att ge barnet buljong/soppor med buljong redan i tidig ålder. 

Till artikeln i danska Tandlaegebladet (danska)
Till forskningsartikel om amning och karies (engelska)
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)