Amalgamsanering minskade medicinskt oförklarliga symtom hos patienter som själva trodde att amalgam var orsaken. Studien har gjorts i Norge och utvärderades under flera år. Resultatet visar att patienternas besvär minskade påtagligt ett år efter slutförd amalgamsanering jämfört med gruppen som själva inte kopplade de medicinskt oförklarliga symtomen till amalgam. Biverkningsgruppen i Bergen står bakom forskningen.

Syftet med projektet var att utvärdera förändringar i de allmänna hälsoproblemen hos patienter som fått alla sina amalgamfyllningar borttagna. Den ena gruppen trodde att besvären berodde på amalgam och fick amalgamsanering. Projektet jämförde denna grupp dels med personer som hade medicinskt oförklarliga fysiska symtom men som inte kopplade dem till amalgam och dels med en grupp bestående av friska personer. 

Innan amalgamsaneringen börjades undersöktes alla patienter av både en tandläkare och en allmänläkare enligt gällande riktlinjer från direktoratet för hälsa. Tandbehandlingen utfördes av patientens egen tandläkare på hemorten och gällde endast gruppen som själva trodde att deras symtom berodde på amalgam.

Patienterna som själva trodde att besvären berodde på amalgam fick en signifikant minskning av sina symtom (enligt GHC-indexet minskade symtomen från 43,3 till 30,5 ett år efter amalgamsaneringen). Gruppen som inte ansåg att deras besvär berodde på amalgam fick hade kvar sina symtom eller ökade dem, enligt det så kallade GHC-indexet.

Även andra mätningar gjordes och gav liknande resultat. Blodprover togs också, men resultaten av dem kommer att redovisas senare. Slutsatsen blir att om en patient har medicinskt oförklarliga symtom och själv tror det beror på amagam finns anledning att ta bort amalgamfyllningarna. 

Tandhälsoförbundets erfarenhet  liknar den som framgått av studien. Även andra orsaker som har med tänderna att göra förbättras efter odontologiska åtgärder. Patienten känner ofta sin egen kropp bäst och de som misstänker amalgamfyllningar, andra dentala material eller rotfyllningar som orsak till besvären har i de allra flesta fall rätt. Flera sådana exempel finns på hemsidan under rubriken "Min historia".

Förhoppningsvis leder denna forskningsrapport till att Regioner och sjukvården bejakar amalgamsanering för dem som misstänker att symtomen beror på amalgam. 

Till sammanfattande artikel i norska tandläkartidningen
Till forskningsrapporten

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)